Ανάκτηση της εμπιστοσύνης των πολιτών στην ΕΕ

από την ομάδα «Πολυμορφία Ευρώπη» της ΕΟΚΕ

Διαρθρωμένη συνεδρία ανταλλαγής ιδεών που διοργάνωσε η ομάδα «Πολυμορφία Ευρώπη» της ΕΟΚΕ στις 20 Ιουλίου ενθάρρυνε τους συμμετέχοντες να αναζητήσουν δημιουργικές λύσεις και ιδέες που θα τροφοδοτήσουν τις προτάσεις ενόψει της Συνόδου κορυφής του Sibiu για το Μέλλον της Ευρώπης.

Η εκδήλωση είχε τίτλο «Ανάκτηση της εμπιστοσύνης των πολιτών στην ΕΕ» και έθετε τα ακόλουθα καίρια ερωτήματα:

  • Ποιες πρέπει να είναι οι γενικές/οριζόντιες προτεραιότητες της ΕΕ;
  • Πώς θα ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών: προωθώντας μια αποτελεσματική ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική, καταπολεμώντας τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό και προασπίζοντας ένα δίκαιο σύστημα μετανάστευσης;
  • Πώς θα τονώσουμε την ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη και θα προστατέψουμε τα δικαιώματα;
  • Πώς θα υλοποιήσουμε ένα βιώσιμο περιβάλλον με εταιρική σχέση;
  • Πώς θα προωθήσουμε και θα επικοινωνήσουμε αποτελεσματικά την Ευρώπη, ανακουφίζοντας τους σχετικούς με την ασφάλεια και με το λαϊκισμό φόβους;
  • Τι άλλο θέλουν οι Ευρωπαίοι και πώς μπορεί να το επιτύχει η ΕΕ;

Η εκδήλωση εγκαινίασε τη συμβολή της Ομάδας στο χάρτη πορείας Από την Κρακοβία στο Sibiu και πιο πέρα της ΕΟΚΕ, έργο που δρομολόγησε η διευρυμένη Προεδρία στην Κρακοβία στις 11 Ιουνίου, καλώντας όλα τα όργανα της ΕΟΚΕ - τις τρεις Ομάδες, τα Τμήματα, τα Παρατηρητήρια και τις προσωρινές ομάδες να ορίσουν τις προτεραιότητές τους για το Μέλλον της Ευρώπης ενόψει της Συνόδου κορυφής του Sibiu το Μάρτιο του 2019.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης επισημάνθηκαν πολλές και ποικίλες ιδέες αναφορικά με τους νέους, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τις ΜΜΕ, την ειρήνη, τα θεμελιώδη δικαιώματα, τα ελευθέρια επαγγέλματα, τις νέες μορφές συνεργασίας, τον ορισμό κανόνων, τη διαφάνεια, την κοινωνική καινοτομία και την επικοινωνία για την Ευρώπη.

Οι συγκεκριμένες συστάσεις θα μετουσιωθούν σε πλήρη κατάλογο προτεραιοτήτων στο προσεχές μέλλον. (ih)