Ο ψηφιακός μετασχηματισμός πρέπει να είναι κοινωνικά και ηθικά υπεύθυνος

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός στην ΕΕ πρέπει να διέπεται από σεβασμό των ευρωπαϊκών αξιών και να υποστηρίζεται από ισχυρότερες κοινωνικές πολιτικές που θα εξασφαλίζουν ότι κανείς δε θα μείνει πίσω. Η ευρωπαϊκή κοινωνία στο σύνολό της - εργαζόμενοι, επιχειρήσεις και το ευρύ κοινό - πρέπει να είναι σε θέση να επωφεληθούν από το τεράστιο δυναμικό των νέων τεχνολογιών, επεσήμανε η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) στη σύνοδο ολομέλειας του Ιουλίου.

Στη γνωμοδότησή της με θέμα «Οι έννοιες της ΕΕ όσον αφορά την προετοιμασία των αλλαγών σε έναν ψηφιακό κόσμο εργασίας», που ζητήθηκε από την αυστριακή Προεδρία της ΕΕ, η ΕΟΚΕ παραθέτει σειρά προτεραιοτήτων για την ΕΕ που θα εγγυηθούν την αξιοποίηση των οφελών της ψηφιοποίησης. Σε αυτές περιλαμβάνονται η αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ευρωπαίων εργαζομένων, η ενίσχυση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας και η εξασφάλιση πολυμορφίας στο χώρο εργασίας ώστε, για παράδειγμα, οι θέσεις εργασίας στον ψηφιακό τομέα να μην κυριαρχούνται από άνδρες.

Η ΕΟΚΕ προειδοποίησε ωστόσο ότι οι επενδύσεις στις κοινωνικές πολιτικές αποτελούν μόλις 0,3% των συνολικών δημοσίων δαπανών στην ΕΕ, και τόνισε ότι το μερίδιο αυτό πρέπει να αυξηθεί.

Επαναλαμβάνοντας τη στήριξή της στην προσέγγιση του ελέγχου της ψηφιοποίησης από τον άνθρωπο, η ΕΟΚΕ δήλωσε ότι υποστηρίζει την ανάπτυξη κοινωνικά υπεύθυνης τεχνητής νοημοσύνης που θα υπηρετεί το κοινό συμφέρον.

«Η αδιαφάνεια της λειτουργίας των αλγορίθμων και το γεγονός ότι κάνουν επιλογές που διαφεύγουν του ανθρώπινου ελέγχου θέτουν τεράστιες προκλήσεις για την ΕΕ, καθώς και θεμελιώδη ερωτήματα σχετικά με την κοινωνία στην οποία επιθυμούμε να ζήσουμε», κατέληξε η ΕΟΚΕ. (ll)