Διαθέσιμες Γλώσσες:

Κύριο άρθρο

Αγαπητοί αναγνώστες,

«Μια Ευρώπη που προστατεύει» είναι το κεντρικό σύνθημα που επέλεξε η Αυστρία για την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ, που θα διαρκέσει ως τις 31 Δεκεμβρίου. Ένα σύνθημα που μπορεί να ερμηνευθεί ποικιλοτρόπως: Μια Ευρώπη που προστατεύει τους πολίτες της από τη φτώχεια υλοποιώντας έναν ισχυρό κοινωνικό πυλώνα, από τις ασθένειες εφαρμόζοντας τα καλύτερα μέτρα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, από την αδικία και τη δίωξη υλοποιώντας ένα δίκαιο νομικό σύστημα κλπ. Θα μπορούσε επίσης να σημαίνει μια Ευρώπη που παρέχει καταφύγιο σε όσους προσπαθούν να ξεφύγουν από διώξεις και αδικίες, φτώχεια ή πόλεμο.

Ημερολόγιο

03/09/2018, Βρυξέλλες

Ταμείο για τη δικαιοσύνη, τα δικαιώματα και τις αξίες - Δημόσια ακρόαση

06/09/2018, Βρυξέλλες

Ευρωπαϊκή Πολιτική Περιφερειακής Ανάπτυξης και Συνοχής 2021-2027 - Δημόσια ακρόαση

10/09/2018, Θεσσαλονίκη

Δέσμη Μέτρων για το Ευρωπαϊκό Εταιρικό Δίκαιο - Δημόσια ακρόαση

19-20/09/2018, Βρυξέλλες

Σύνοδος ολομέλειας της ΕΟΚΕ

Εν συντομία

Δήλωση του Luca Jahier, Προέδρου της ΕΟΚΕ, και της Isabel Aguilar Caño, Αντιπροέδρου επικοινωνίας, σχετικά με τις τραγικές πυρκαγιές στην Ελλάδα

Δήλωση του Luca Jahier, Προέδρου της ΕΟΚΕ, και της Isabel Aguilar Caño, Αντιπροέδρου επικοινωνίας, σχετικά με τις τραγικές πυρκαγιές στην Ελλάδα

Εκ μέρους των Μελών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, επιθυμούμε να εκφράσουμε στον ελληνικό λαό την αμέριστη αλληλεγγύη μας.

Αυστριακή σύγχρονη τέχνη εκτίθεται στην ΕΟΚΕ

Στην έκθεση Austria Contemporary εκτίθεται μικρή πλην αντιπροσωπευτική συλλογή έργων από τη συλλογή σύγχρονης τέχνης της Δημοκρατίας της Αυστρίας, με έμφαση σε πρόσφατα έργα και παρέχοντας εικόνα πληροφορίες για τις μεθόδους εργασίας και τις τάσεις της σύγχρονης τέχνης. Η έκθεση αποτελεί μία από τις πρωτοβουλίες που διοργανώνει η ΕΟΚΕ σε συνδυασμό με την αυστριακή Προεδρία της ΕΕ.

María Echevarria, προσωρινή Γενική Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής

Από τις 10 Ιουλίου 2018, κατόπιν απόφασης του Προεδρείου της ΕΟΚΕ, η María Echevarria ασκεί καθήκοντα προσωρινής Γενικής Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, μέχρι τον ορισμό νέου Γενικού Γραμματέα.

Νέες εκδόσεις

Η ΕΟΚΕ εκ των έσω – Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων για το 2017

Όποιος επιθυμεί μια συνοπτική εικόνα των δραστηριοτήτων και των επιτευγμάτων της ΕΟΚΕ το 2017 πρέπει να ρίξει μια ματιά σε αυτό το φυλλάδιο - μια συντομότερη, συμπυκνωμένη έκδοση της πλήρους Ετήσιας Έκθεσης Δραστηριοτήτων της ΕΟΚΕ που απευθύνεται τόσο στο ευρύ κοινό όσο και στα όργανα.

Νέα της ΕΟΚΕ

Βραβείο της Κοινωνίας των Πολιτών 2018: οι καταθέσεις υποψηφιοτήτων ανοιχτές όλο το καλοκαίρι

Υπάρχει ακόμα χρόνος για οργανώσεις και ιδιώτες που δραστηριοποιούνται στην προώθηση του ευρωπαϊκού πολιτισμού και της κληρονομιάς να καταθέσουν υποψηφιότητα για το Βραβείο της Κοινωνίας των Πολιτών 2018 της ΕΟΚΕ προκειμένου να ενισχύσουν το προφίλ τους και να λάβουν χρηματικό ποσό για τη χρηματοδότηση των μελλοντικών έργων τους.

 

Η ενεργειακή μετάβαση μπορεί να ωφελήσει τις περιφερειακές οικονομίες της Ευρώπης

Η ενεργειακή μετάβαση μπορεί να ωφελήσει τις περιφερειακές οικονομίες της Ευρώπης Η μετάβαση σε αποκεντρωμένες, ανανεώσιμες και ψηφιοποιημένες μορφές ενεργειακού εφοδιασμού θα έχει και οικονομικά οφέλη για τις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πέραν των περιβαλλοντικών. Σε έκθεση του Lutz Ribbe, η ΕΟΚΕ υποστηρίζει ότι υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις λόγοι για τους οποίους η έξυπνη ενεργειακή παραγωγή μπορεί να βοηθήσει τις περιφερειακές οικονομίες και καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνδέει συστηματικά τη μελλοντική πολιτική περιφερειακής και κοινωνικής συνοχής με την πρωτοβουλία για την Ενεργειακή Ένωση.

Η Ευρώπη πρέπει να κάνει περισσότερα για την προστασία των γυναικών με αναπηρία

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) κάλεσε τα όργανα και τα κράτη μέλη της ΕΕ να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την προστασία των γυναικών και των κοριτσιών με αναπηρία, που συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν πολλαπλές μορφές διακρίσεων στην κοινωνία της ΕΕ με βάση τόσο το φύλο όσο και την αναπηρία τους, και οι οποίες συχνά οδηγούν στον κοινωνικό τους αποκλεισμό.

Η φορολόγηση των ψηφιακών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων πρέπει να εξετάζεται σε παγκόσμιο επίπεδο

Digital tax

Κάθε λύση για τη φορολόγηση των ψηφιακών επιχειρηματικών μοντέλων που προτείνεται σε επίπεδο ΕΕ πρέπει να συνάδει με τις κοινές διεθνείς πρακτικές και συμφωνίες εταιρικής φορολογίας, αναφέρει η ΕΟΚΕ σε πρόσφατα εγκριθείσα έκθεση. Αντιθέτως, η νομοθετική δέσμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιδιώκει τη φορολόγηση του κύκλου εργασιών αντί των κερδών των επιχειρήσεων, και την εφαρμογή της φορολόγησης εκεί όπου λαμβάνει χώρα η πώληση και όχι όπου δημιουργείται αξία.

 

Η ΕΟΚΕ επικροτεί το σχέδιο δράσης για τη FinTech με ορισμένες επιφυλάξεις

Τα μέτρα που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφορικά με την ανάπτυξη της τεχνολογίας στο χρηματοπιστωτικό τομέα (FinTech) στην Ευρώπη πρέπει να προσαρμοστούν ώστε να εξισορροπηθεί η τόνωση της αγοράς με την ασφάλεια και σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού και οικονομικού συστήματος. Κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, το προτεινόμενο σχέδιο δράσης αποτελεί καλή βάση, ωστόσο απαιτούνται πρόσθετα μέτρα για να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό της FinTech και να εξασφαλιστεί ασφάλεια, προστασία και ίσοι όροι για όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά.

Απαιτούνται επειγόντως περισσότερα μέτρα για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων

NPLs

Η ΕΟΚΕ επιδοκιμάζει τις προτάσεις για τα μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) που κατέθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρότι η ΕΟΚΕ συνιστά εκτίμηση αντικτύπου για τον προτεινόμενο κανονισμό, φρονεί ότι οι προτάσεις θα συμβάλουν στην ενίσχυση της ΟΝΕ και την πρόοδο προς την ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης.

Τέρμα στην ιδιωτικοποίηση του νερού, δηλώνει η ΕΟΚΕ

Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι μια επικαιροποιημένη Οδηγία για το πόσιμο νερό - σε συνέχεια της πρωτοβουλίας Πολιτών Right2Water - πρέπει να βασίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές του ΠΟΥ. Πρέπει να προστατέψουν το ανθρώπινο δικαίωμα στην πρόσβαση στο νερό. Η γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ με τίτλο Οδηγία για το πόσιμο νερό ζητεί τον τερματισμό της ιδιωτικοποίησης του νερού και μέτρα που θα ενθαρρύνουν τους πολίτες να χρησιμοποιούν συνετά αυτόν τον πεπερασμένο πόρο. Η ΕΟΚΕ επιθυμεί επίσης να υπάρξει πρόβλεψη για δυνητικά προβλήματα στον κλάδο του μεταλλικού νερού.

Η ΕΟΚΕ καλεί την αυστριακή Προεδρία της ΕΕ να αξιοποιήσει την εξουσία της για να οικοδομήσει γέφυρες που θα ενισχύσουν την ενότητα της Ευρώπης

Η μετανάστευση αποτέλεσε ένα από τα κύρια θέματα που συζητήθηκαν κατά την παρουσίαση του αυστριακού προγράμματος για την ΕΕ από τον Gernot Blümel, Υπουργό ΕΕ, Τεχνών, Πολιτισμού και ΜΜΕ της Αυστρίας, στη σύνοδο ολομέλειας της ΕΕ στις 11 Ιουλίου.

Η ΕΟΚΕ ζητεί πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά τις μεταφορές

Οι μεταφορές επιτελούν καθοριστικό ρόλο για την υλοποίηση της βιώσιμης ανάπτυξης. Συνεισφέρουν στην οικονομία, το εμπόριο και την απασχόληση, αλλά και εγείρουν ζητήματα σχετικά με το περιβάλλον, την κυκλοφορία και την ασφάλεια. Σε έκθεση της Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, η ΕΟΚΕ επανεξετάζει τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) του ΟΗΕ και, μέσω εγκάρσιας προσέγγισης που συνενώνει τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές, καλεί την Επιτροπή να προετοιμάσει ένα νέο και ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη μελλοντική πολιτική μεταφορών της ΕΕ.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός πρέπει να είναι κοινωνικά και ηθικά υπεύθυνος

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός στην ΕΕ πρέπει να διέπεται από σεβασμό των ευρωπαϊκών αξιών και να υποστηρίζεται από ισχυρότερες κοινωνικές πολιτικές που θα εξασφαλίζουν ότι κανείς δε θα μείνει πίσω. Η ευρωπαϊκή κοινωνία στο σύνολό της - εργαζόμενοι, επιχειρήσεις και το ευρύ κοινό - πρέπει να είναι σε θέση να επωφεληθούν από το τεράστιο δυναμικό των νέων τεχνολογιών, επεσήμανε η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) στη σύνοδο ολομέλειας του Ιουλίου.

Οι μεταρρυθμίσεις στην κοινωνική πολιτική μεταξύ των ύψιστων προτεραιοτήτων για την ένταξη του Μαυροβουνίου στην ΕΕ

Μέλη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ) και εκπρόσωποι της κοινωνίας πολιτών του Μαυροβουνίου συναντήθηκαν στην Ποντγκόριτσα στις 17 Ιουλίου για να συζητήσουν την τρέχουσα κατάσταση και τα μελλοντικά βήματα όσον αφορά τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις μεταξύ ΕΕ και Μαυροβουνίου και υιοθέτησαν κοινή δήλωση.

Νέοι Αφρικανοί επιχειρηματίες στην καρδιά της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης

Το Δίκτυο οικονομικών και κοινωνικών ενδιαφερόμενων φορέων Αφρικής-ΕΕ βλέπει τους νέους στην Αφρική ως βασικούς παράγοντες στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Αφρικής. Η ετήσια συνεδρίασή του επικεντρώθηκε στους νέους της Αφρικής ως κινητήρα οικονομικής ανάπτυξης και ως την ηλικιακή ομάδα που πλήττεται περισσότερο από τη μετανάστευση.

Νέα των Ομάδων

Αναντιστοιχία δεξιοτήτων: χάνουμε εκατομμύρια, και θα χάσουμε ακόμα περισσότερα!

Της Ομάδας Εργοδοτών της ΕΟΚΕ

Η ευρωπαϊκή οικονομία χάνει πάνω από 2% της παραγωγικότητας ετησίως λόγω της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη που ζήτησε η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ). Αυτό μεταφράζεται σε απώλεια 80 λεπτών του ευρώ ανά ώρα εργασίας. Η κατάσταση θα γίνει ακόμα χειρότερη αν δεν υλοποιηθούν μεταρρυθμίσεις.

Η Εργασία 4.0 έχει σοβαρότερες επιπτώσεις εκεί όπου οι κοινωνικοί εταίροι είναι ασθενέστεροι

Της Ομάδας Εργαζομένων της ΕΟΚΕ

Μελέτη της Ομάδας Εργαζομένων της ΕΟΚΕ σχετικά με τις εθνικές στρατηγικές για την Εργασία 4.0 δείχνει ότι η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων είναι καθοριστική και ότι οι εργαζόμενοι πλήττονται περισσότερο εκεί όπου οι συλλογικές διαπραγματεύσεις είναι ασθενέστερες.

Ανάκτηση της εμπιστοσύνης των πολιτών στην ΕΕ

από την ομάδα «Πολυμορφία Ευρώπη» της ΕΟΚΕ

Διαρθρωμένη συνεδρία ανταλλαγής ιδεών που διοργάνωσε η ομάδα «Πολυμορφία Ευρώπη» της ΕΟΚΕ στις 20 Ιουλίου ενθάρρυνε τους συμμετέχοντες να αναζητήσουν δημιουργικές λύσεις και ιδέες που θα τροφοδοτήσουν τις προτάσεις ενόψει της Συνόδου κορυφής του Sibiu για το Μέλλον της Ευρώπης.