Η ΕΟΚΕ απευθύνει έκκληση για ευρωπαϊκή δράση, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμετοχική ανάπτυξη της τεχνολογίας αλυσίδας συστοιχιών

Παρότι αρχικά συνδέθηκαν με τα κρυπτονομίσματα, οι τεχνολογίες αλυσίδας συστοιχιών (blockchain) και κατανεμημένου καθολικού (DLT) αποδείχτηκαν πολύ ευέλικτες και μπορούν να εφαρμοστούν επωφελώς στην κοινωνική οικονομία. Ωστόσο, είναι σημαντικό να ρυθμιστούν σωστά και να χρησιμοποιηθούν με τρόπο επωφελή για όλους, δίνοντας στον καθένα τη δυνατότητα συμμετοχής, δηλώνει η ΕΟΚΕ σε μια έκθεση που εκδόθηκε κατά τη σύνοδο ολομέλειας του Ιουλίου.

Η ΕΟΚΕ έχει καταρτίσει έναν μακρύ κατάλογο πιθανών εφαρμογών για τις τεχνολογίες αλυσίδας συστοιχιών και DLT οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν μεγάλο ενδιαφέρον για τις επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας. Σε αυτές περιλαμβάνονται ο εντοπισμός δωρεών και η επίτευξη χορηγιών, η βελτίωση της διακυβέρνησης των οργανισμών κοινωνικής οικονομίας, η επικύρωση δραστηριοτήτων, η πιστοποίηση δεξιοτήτων, η επίτευξη σαφέστερων και ασφαλέστερων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγραφικών δικαιωμάτων, η παροχή ασφαλούς τηλεϊατρικής και εξ αποστάσεως βοήθειας και η επίτευξη πλήρους ιχνηλασιμότητας και ταυτοποίησης των γεωργικών προϊόντων.

Ωστόσο, το τεράστιο δυναμικό των νέων ψηφιακών τεχνολογιών, σε συνδυασμό με τις σημαντικές απαιτούμενες επενδύσεις, εκθέτει την τεχνολογία αλυσίδας συστοιχιών στον κίνδυνο συγκέντρωσης δεδομένων και τεχνολογικών δικτύων για κερδοσκοπικούς σκοπούς, προειδοποιεί η ΕΟΚΕ.

Είναι σημαντικό να υπάρξουν κρατικά μέτρα για την υποστήριξη της ανάπτυξης των τεχνολογιών αυτών, με τρόπο προσβάσιμο και συμμετοχικό, ενώ είναι επιτακτική η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών.

Ένας κανονισμός της ΕΕ έχει νόημα, καθώς η τεχνολογία αυτή χρησιμοποιεί αλυσίδες που μπορούν να δημιουργηθούν ανεξαρτήτως εθνικών συνόρων. Λόγω των σημαντικών απαιτούμενων επενδύσεων, απαιτείται συντονισμένη και διαρθρωμένη ευρωπαϊκή δράση.

Διαβάστε τη γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ με θέμα Η αλυσίδα συστοιχιών και η τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού ως ιδανικές υποδομές της κοινωνικής οικονομίας (dm)