Δήλωση της Ομάδας των Εργαζομένων για την ποινικοποίηση της αλληλεγγύης

από την Ομάδα Εργαζομένων της ΕΟΚΕ

Αναφορικά με την απελπιστική ανθρωπιστική κατάσταση στη Μεσόγειο, που χαρακτηρίζεται από έλλειψη σεβασμού προς τις αρχές και τις αξίες της ΕΕ και την επιδείνωση των τελευταίων εβδομάδων, η Ομάδα των Εργαζομένων πιστεύει ότι:

  • Η αλληλεγγύη δεν αποτελεί και ποτέ δεν θα αποτελέσει έγκλημα!
  • Η διάσωση ανθρώπινων ζωών αποτελεί ύψιστη υποχρέωση κάθε ατόμου τόσο από ηθικής άποψης όσο και βάσει του Διεθνούς Δικαίου!
  • Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ποινικοποιείται το ανθρωπιστικό και ανιδιοτελές έργο της κοινωνίας πολιτών!
  • Δεν πρέπει η μετανάστευση να χρησιμοποιείται ως μέσο άσκησης πολιτικής!

Η Ομάδα Εργαζομένων επαναλαμβάνει ότι στηρίζει απαρέγκλιτα και ότι είναι αλληλέγγυα προς κάθε οργάνωση και άτομο που δρα με σκοπό τη διάσωση ανθρώπινων ζωών. (prp)