Η Ομάδα «Ευρώπη της Πολυμορφίας» μεταβαίνει στο Ελσίνκι με σκοπό να συζητήσει για τους τρεις πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης και τους τρόπους ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ

από την Ομάδα της ΕΟΚΕ «Ευρώπη της Πολυμορφίας»

Στις 16 και 17 Σεπτεμβρίου, η ομάδα «Ευρώπη της Πολυμορφίας» θα πραγματοποιήσει μια έκτακτη συνεδρίαση στο Ελσίνκι. Σύμφωνα με τις προτεραιότητες της φινλανδικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, «Βιώσιμη Ευρώπη - Βιώσιμο Μέλλον», η ομάδα μας επέλεξε να επικεντρωθεί στους τρεις πυλώνες που προωθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη και, ως εκ τούτου, ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ: βιοοικονομία και κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη, ψηφιοποίηση και υποδομές.

Την πρώτη μέρα, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Παράρτημα του κτιρίου του Κοινοβουλίου και θα είναι αφιερωμένη σε μια διάσκεψη με θέμα «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ - τρεις πυλώνες για βιώσιμη ανάπτυξη». Κύριος σκοπός της διάσκεψης αυτής είναι η μελέτη και η συζήτηση για τις προκλήσεις, τις ευκαιρίες, τις συνέπειες, τις βέλτιστες πρακτικές και τους τρόπους αύξησης της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ. Η συνεδρίαση θα αρχίσει με κεντρικές ομιλίες υψηλόβαθμων στελεχών, εκπροσώπων της Κυβέρνησης και του Κοινοβουλίου της Φινλανδίας και εκπροσώπων των οργανώσεων στις οποίες ανήκουν τα μέλη της Ομάδας ΙΙΙ από τη Φινλανδία.

Τη δεύτερη μέρα θα πραγματοποιηθεί ένα εκπαιδευτικό ταξίδι σε αγροτικές περιοχές κοντά στο Ελσίνκι, σχετικά με τη βιώσιμη διαχείριση των δασών και την υλικοτεχνική υποστήριξη του δασικού τομέα. (ih)