Η φινλανδική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ παρουσιάζει ένα πρόγραμμα βασισμένο στη βιωσιμότητα και την ευημερία

Στις 18 Ιουλίου, κατά τη σύνοδο ολομέλειάς της, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) φιλοξένησε την υπουργό Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας της Φινλανδίας κ. Aino-Kaisa Pekonen, η οποία παρουσίασε το πρόγραμμα της φινλανδικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Στο πρόγραμμα δίνεται, μεταξύ άλλων, έμφαση στη βιωσιμότητα και την ευημερία των πολιτών. Η κ. Pekonen υπογράμμισε επίσης ότι στις προτεραιότητες της φινλανδικής Προεδρίας περιλαμβάνεται η ενίσχυση του κράτους δικαίου και των αξιών της ΕΕ. 

Στην προσφώνηση της κ. Pekonen, ο Πρόεδρος της ΕΟΚΕ κ. Luca Jahier, αναφέρθηκε στις κύριες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η φινλανδική Προεδρία. «Η εφαρμογή του Ατζέντας του 2030», σημείωσε ο κ. Jahier, «προϋποθέτει να υπάρξει συνολική και συνδυαστική αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών ζητημάτων». Με αυτά κατά νου, η κ. Pekonen ανακοίνωσε τα εξής: «Η Φινλανδία επιθυμεί να επιδράσει στο μέλλον της ΕΕ, το οποίο θα πρέπει να είναι κοινωνικά, οικονομικά και οικολογικά βιώσιμο.

Επομένως, βασική προτεραιότητα της φινλανδικής Προεδρίας είναι να συνεχίσει η ΕΕ να πρωτοστατεί στην προσπάθεια που γίνεται παγκοσμίως υπέρ του κλίματος. Για τον σκοπό αυτόν, επιδιώκει να πετύχει συμφωνία, έως τα τέλη του 2019, επί των κύριων σημείων ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου που θα δεσμεύει την ΕΕ να έχει ουδέτερο αντίκτυπο στο κλίμα, όπως έχει ήδη ζητήσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Η φινλανδική Προεδρία θα ενισχύσει επίσης τον διάλογο, όχι μόνο με τους συναρμοδίους παγκοσμίως, αλλά εντός της ΕΕ, με άλλα όργανα και εταίρους. Ο διάλογος με τους κοινωνικούς εταίρους είναι μία από τις προτεραιότητες της φινλανδικής Προεδρίας. Σε αυτό η συμβολή της ΕΟΚΕ είναι καθοριστική και εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για το γεγονός ότι καταρτίζει βασικές γνωμοδοτήσεις που είναι σύμφωνες με τις προτάσεις μας», είπε κλείνοντας η κ. Pekonen. (dgf)