Οι πραγματικές ανάγκες των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για την αναγέννηση της ευρωπαϊκής μεταποιητικής βιομηχανίας

Σύμφωνα με την ΕΟΚΕ, ο ευρωπαϊκός τομέας μεταποίησης μπορεί να επιτύχει μια αποτελεσματική και ανταγωνιστική μετάβαση προς μια ψηφιακή και φιλική προς το περιβάλλον οικονομία αιχμής εφόσον πραγματοποιηθούν σημαντικές επενδύσεις στην καινοτομία. Τα μέτρα που σχεδιάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προώθηση της καλύτερης ανάπτυξης του μεταποιητικού συστήματος θα πρέπει, συνεπώς, να βασίζονται στην πραγματική επίγνωση των αναγκών των επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ.

Ο μεταποιητικός τομέας αντιστοιχεί στο 17,3% του ΑΕγχΠ και το 80% των εξαγωγών της ΕΕ. «Λαμβανομένων υπόψη αυτών των εντυπωσιακών αριθμών, είναι σημαντικό η Ευρώπη να συγκεντρώσει τις δυνάμεις της για να διατηρήσει ή ακόμη και να ενισχύσει αυτόν τον τομέα», δήλωσε ο κ. , εισηγητής της ενημερωτικής έκθεσης της ΕΟΚΕ με θέμα την Ενίσχυση της επαυξητικής καινοτομίας σε περιοχές υψηλής βιομηχανικής έντασης.

Η ΕΟΚΕ καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εφαρμόσουν κατάλληλες εκπαιδευτικές στρατηγικές, οι οποίες είναι απαραίτητες για την απόκτηση νέων δεξιοτήτων και νέων επαγγελματικών προσόντων. 

Η τρέχουσα βιομηχανική επανάσταση χρησιμοποιεί ψηφιακά μοντέλα (υπολογιστικό νέφος και μαζικά δεδομένα) και κινείται προς την προοπτική του Διαδικτύου των αντικειμένων και των «ευφυών» προϊόντων. Η τεχνητή νοημοσύνη επιδρά σημαντικά στη διαδικασία αυτή, καθότι έχει τη δυνατότητα διπλασιασμού των ετήσιων ρυθμών ανάπτυξης σε διάστημα είκοσι ετών.

«Η Ευρώπη πρέπει να λάβει δραστικά μέτρα όσον αφορά την ψηφιακή τεχνολογία και να διευκολύνει την πρόσβαση των ΜΜΕ στην υψηλή τεχνολογία. Η ΕΟΚΕ ζητεί, ως εκ τούτου, να σχεδιαστούν ειδικά μέτρα και πολιτικές που θα επιτρέψουν στις ΜΜΕ να επεκτείνουν τη δικτύωσή τους με τις μεγάλες επιχειρήσεις και να δημιουργήσουν κίνητρα για την προώθηση της συνεργασίας στα της καινοτομίας μεταξύ των μικρών και των μεγάλων επιχειρήσεων», κατέληξε ο κ. Pezzini. (sma)