Διαθέσιμες Γλώσσες:

Κύριο άρθρο

Έφτασε το καλοκαίρι και οι διακοπές! Ιδανική περίοδος για να γεμίσουμε τις μπαταρίες μας, αλλά και μια καλή ευκαιρία για να διευρύνουμε τους ορίζοντές μας: να περάσουμε τα σύνορα, να ανακαλύψουμε καινούργιους πολιτισμούς, να μάθουμε καινούργιες γλώσσες, να βρούμε πηγές έμπνευσης...

Θα ακολουθήσει η επιστροφή, με τις τόσες νέες προοπτικές, όπως η έναρξη λειτουργίας του νέου Κοινοβουλίου και της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ημερολόγιο

30 Αυγούστου 2019, Τούρκου, Φινλανδία

Νοήμων και έξυπνη Ευρώπη: από τη θεωρία στην πράξη

12 Σεπτεμβρίου 2019, Βρυξέλλες.

Η συμβολή της κοινωνίας των πολιτών στον επόμενο κύκλο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου

16 Σεπτεμβρίου 2019, Ελσίνκι, Φινλανδία

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ - Τρεις πυλώνες για τη βιώσιμη ανάπτυξη

25-26 Σεπτεμβρίου 2019, Βρυξέλλες

Σύνοδος ολομέλειας της ΕΟΚΕ

Εν συντομία

Το Βραβείο της Κοινωνίας Πολιτών του 2019 είναι αφιερωμένο στη χειραφέτηση των γυναικών

Η ΕΟΚΕ αφιερώνει το εμβληματικό της Βραβείο της Κοινωνίας Πολιτών του 2019 στη χειραφέτηση των γυναικών και στον αγώνα για την ισότητα των φύλων

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για το 2019 είναι πλέον ανοικτή

 

Η ΕΟΚΕ φιλοξενεί τη συνεδρίαση μεταξύ ΕΕ-Κίνας για την τυποποίηση της ασφάλειας των ανελκυστήρων

Κατόπιν πρωτοβουλίας του μέλους της ΕΟΚΕ Antonello Pezzini, η ΕΟΚΕ φιλοξένησε αντιπροσωπεία εκπροσώπων των ρυθμιστικών φορέων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στις 9 Ιουλίου 2019.

 

Νέες εκδόσεις

Επιτεύγματα της ΕΟΚΕ το 2018 — Κοιτάζοντας πίσω, κοιτάζοντας μπροστά

Το φυλλάδιο «Επιτεύγματα της ΕΟΚΕ το 2018 — Κοιτάζοντας πίσω, κοιτάζοντας μπροστά» παραθέτει τα πιο αξιοσημείωτα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για το 2018.

Νέα της ΕΟΚΕ

Η φινλανδική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ παρουσιάζει ένα πρόγραμμα βασισμένο στη βιωσιμότητα και την ευημερία

Στις 18 Ιουλίου, κατά τη σύνοδο ολομέλειάς της, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) φιλοξένησε την υπουργό Υγείας και Κοινωνικών Υποθέσεων της Φινλανδίας κ. Aino-Kaisa Pekonen, η οποία παρουσίασε το πρόγραμμα της φινλανδικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Στο πρόγραμμα δίνεται, μεταξύ άλλων, έμφαση στη βιωσιμότητα και την ευημερία των πολιτών. Η κ. Pekonen υπογράμμισε επίσης ότι στις προτεραιότητες της φινλανδικής Προεδρίας περιλαμβάνεται η ενίσχυση του κράτους δικαίου και των αξιών της ΕΕ. 

Conny Reuter: «Είμαστε εδώ για να προωθήσουμε τον διάλογο με τους πολίτες για μια προοδευτική και συμμετοχική Ευρώπη»

Κατά τη σύνοδο ολομέλειας της 18ης Ιουλίου, πραγματοποιήθηκε στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) συζήτηση με τον Conny Reuter, συμπρόεδρο της Ομάδας συνδέσμου με τις ευρωπαϊκές οργανώσεις και δίκτυα της κοινωνίας των πολιτών της ΕΟΚΕ.

Ο κ. Reuter παρουσίασε τα συμπεράσματα και τις συστάσεις των Ημερών της κοινωνίας των πολιτών 2019, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στα μέσα Ιουνίου στις Βρυξέλλες και ήταν αφιερωμένες στη βιώσιμη δημοκρατία. Μίλησε επίσης για την αποστολή της ιδρυθείσας το 2004 Ομάδας συνδέσμου, μοναδικού φορέα εντός της ΕΕ, η οποία δημιουργήθηκε για να εξασφαλίσει έναν μόνιμο διάλογο μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και του ευρωπαϊκού δικτύου οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σε επίπεδο ΕΕ.

Χωρίς ισχυρή ευρωπαϊκή βιομηχανία συσσωρευτών, οι κατασκευαστές αυτοκινήτων ενδέχεται να εγκαταλείψουν την ΕΕ

Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τους συσσωρευτές που ανέπτυξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά επισημαίνει ότι θα πρέπει να ενισχυθεί και να εφαρμοστεί ταχύτατα.

Υπάρχει πραγματικός κίνδυνος πολύ μεγάλα τμήματα της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας να μετακινηθούν προς περιοχές κοντά σε μονάδες παραγωγής συσσωρευτών, κυρίως στην Ασία. Με τη γνωμοδότηση που εκπονήθηκε από τον Colin Lustenhouwer και υιοθετήθηκε κατά τη σύνοδο ολομέλειας του Ιουλίου, η ΕΟΚΕ στηρίζει το στρατηγικό σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους συσσωρευτές, αλλά προειδοποιεί ότι χρειάζεται να ενισχυθεί και να εφαρμοστεί ταχύτατα ώστε να αποτραπούν ενδεχόμενες μετακινήσεις των ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών εκτός ΕΕ.

Κυκλική οικονομία: έφτασε η στιγμή αξιοποιηθεί η δύναμη των καταναλωτών

Μέχρι σήμερα, οι δράσεις υπέρ της ανάπτυξης μιας κυκλικής οικονομίας στην Ευρώπη έχουν ως επίκεντρο την παραγωγή, την ενθάρρυνση των βιομηχανιών για εισαγωγή κυκλικών επιχειρηματικών μοντέλων και την προσφορά κυκλικών επιλογών στην αγορά. Πλέον, οι συνθήκες είναι ώριμες για να δραστηριοποιηθούν οι καταναλωτές, ώστε να προβαίνουν σε βιώσιμες αγοραστικές επιλογές στην καθημερινή τους ζωή, αναφέρει μια γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ που υιοθετήθηκε τον Ιούλιο.

Η ευρωπαϊκή γεωργία θα πρέπει να κινηθεί προς την κατεύθυνση της αγροοικολογίας

Η ΕΕ χρειάζεται να εστιάσει περισσότερο στις βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού και στην αγροοικολογία στη γεωργία, προκειμένου να διατηρήσει τον αγροτικό της τομέα και να τον καταστήσει πιο ανθεκτικό σε νέες προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή. Η αγροοικολογία συμβάλλει επίσης στη διασφάλιση του επισιτιστικού εφοδιασμού και στο να καταστούν τα τρόφιμα πιο υγιεινά, αυξάνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την αξία τους. Οι βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού θα βοηθήσουν τις μικρότερες γεωργικές εκμεταλλεύσεις να αυξήσουν το εισόδημά τους και θα αναζωογονήσουν τις αγροτικές περιοχές.

Οι πραγματικές ανάγκες των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για την αναγέννηση της ευρωπαϊκής μεταποιητικής βιομηχανίας

Σύμφωνα με την ΕΟΚΕ, ο ευρωπαϊκός τομέας μεταποίησης μπορεί να επιτύχει μια αποτελεσματική και ανταγωνιστική μετάβαση προς μια ψηφιακή και φιλική προς το περιβάλλον οικονομία αιχμής εφόσον πραγματοποιηθούν σημαντικές επενδύσεις στην καινοτομία. Τα μέτρα που σχεδιάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προώθηση της καλύτερης ανάπτυξης του μεταποιητικού συστήματος θα πρέπει, συνεπώς, να βασίζονται στην πραγματική επίγνωση των αναγκών των επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ.

Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και μια νέα προσέγγιση διαχείρισης είναι στοιχεία ζωτικής σημασίας για τη μελλοντική οικονομική πολιτική της ΕΕ

Η ΕΕ χρειάζεται ένα νέο σύστημα συντονισμού και διαχείρισης των οικονομικών πολιτικών της που θα βασίζεται σε μια νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη μετά το 2020 με σκοπό τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των δράσεών της και διάρκεια των αποτελεσμάτων, δηλώνει η ΕΟΚΕ.

Η ΕΟΚΕ διατυπώνει συστάσεις για τη μελλοντική οικονομική πολιτική της ΕΕ και τη διακυβέρνηση της ΟΝΕ

Τον Ιούλιο, η ΕΟΚΕ υπέβαλε προτάσεις για την οικονομική ατζέντα της επερχόμενης νομοθετικής περιόδου και συνέστησε αυτές να αποτελέσουν τη βάση μιας νέας οικονομικής στρατηγικής της ΕΕ.

Η μελλοντική οικονομική πολιτική και η διακυβέρνηση θα πρέπει, κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, να λάβουν υπόψη τις γεωπολιτικές και κοινωνικές προκλήσεις, όπως η παγκόσμια οικονομική επιβράδυνση, οι ανεπίλυτες εμπορικές διαφορές, το Brexit, η κλιματική και δημογραφική αλλαγή, οι αυξανόμενες ανισότητες και η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, και να συμβάλουν στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας στις κρίσεις και στη βιωσιμότητα του οικονομικού μοντέλου. Οι προκλήσεις αυτές απαιτούν φιλόδοξη οικονομική στρατηγική με σαφείς στόχους πολιτικής και συνεκτικότερο πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης.

Η ΕΟΚΕ καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εναρμονίσει καλύτερα τη βιομηχανική και ενεργειακή της νομοθεσία με την πολιτική της για το κλίμα

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει εις βάθος τις επιλογές πολιτικής που συμβάλλουν, αφενός, στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου και, αφετέρου, στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας. Στόχος πρέπει να είναι η καλύτερη προστασία και προώθηση των ευρωπαϊκών βιομηχανιών υψηλής έντασης πόρων και ενέργειας (ΒΥΕΠΕ), ειδάλλως η Ευρώπη διατρέχει τον κίνδυνο τόσο απώλειας θέσεων εργασίας προς όφελος λιγότερο οικολογικών οικονομιών όσο και μη επίτευξης του στόχου της για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Η Ενεργειακή Ένωση πρέπει να γίνει μέρος της καθημερινής ζωής των Ευρωπαίων

Η ετήσια γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ σχετικά με την «Κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης» καταγράφει την πρόοδο που έχει σημειωθεί, και καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επικεντρωθεί περισσότερο στις κοινωνικές πτυχές.

«Η Ενεργειακή Ένωση δεν έχει υλοποιηθεί ακόμη. Μπορεί μεν να αποτελεί πραγματικότητα όσον αφορά τις ενωσιακές αποφάσεις πολιτικής, αλλά δεν αποτελεί ακόμη μέρος της καθημερινής ζωής των Ευρωπαίων πολιτών». Αυτή ήταν η σαφής άποψη του Christophe Quarez στη σύνοδο ολομέλειας του Ιουλίου, όπου επανέλαβε τη θέση που διατύπωσε στη γνωμοδότησή του -η οποία υιοθετήθηκε από την Ολομέλεια-, ότι η ενεργειακή μετάβαση δεν έχει ακόμη επιτευχθεί. Και πρόσθεσε ότι «Τώρα που οι Ευρωπαίοι πολιτικοί έθεσαν τα θεμέλια της Ενεργειακής Ένωσης, πολλά πρέπει να γίνουν τα επόμενα χρόνια».

Η ΕΟΚΕ απευθύνει έκκληση για ευρωπαϊκή δράση, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμετοχική ανάπτυξη της τεχνολογίας αλυσίδας συστοιχιών

Παρότι αρχικά συνδέθηκαν με τα κρυπτονομίσματα, οι τεχνολογίες αλυσίδας συστοιχιών (blockchain) και κατανεμημένου καθολικού (DLT) αποδείχτηκαν πολύ ευέλικτες και μπορούν να εφαρμοστούν επωφελώς στην κοινωνική οικονομία. Ωστόσο, είναι σημαντικό να ρυθμιστούν σωστά και να χρησιμοποιηθούν με τρόπο επωφελή για όλους, δίνοντας στον καθένα τη δυνατότητα συμμετοχής, δηλώνει η ΕΟΚΕ σε μια έκθεση που εκδόθηκε κατά τη σύνοδο ολομέλειας του Ιουλίου.

Νέα των Ομάδων

Η Ομάδα Εργοδοτών θα συνεδριάσει δύο φορές στη Φινλανδία προκειμένου να συζητήσει για την τεχνητή νοημοσύνη και μια φιλική προς τις επιχειρήσεις ΕΕ

από την Ομάδα Εργοδοτών της ΕΟΚΕ

Η Ομάδα των Εργοδοτών της ΕΟΚΕ διοργανώνει δύο διασκέψεις στη χώρα που ασκεί επί του παρόντος την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τη Φινλανδία Η πρώτη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Αυγούστου και θα επικεντρωθεί σε μια «Νοήμονα και έξυπνη Ευρώπη».

Δήλωση της Ομάδας των Εργαζομένων για την ποινικοποίηση της αλληλεγγύης

από την Ομάδα Εργαζομένων της ΕΟΚΕ

Αναφορικά με την απελπιστική ανθρωπιστική κατάσταση στη Μεσόγειο, που χαρακτηρίζεται από έλλειψη σεβασμού προς τις αρχές και τις αξίες της ΕΕ και την επιδείνωση των τελευταίων εβδομάδων, η Ομάδα των Εργαζομένων πιστεύει ότι:

Η Ομάδα «Ευρώπη της Πολυμορφίας» μεταβαίνει στο Ελσίνκι με σκοπό να συζητήσει για τους τρεις πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης και τους τρόπους ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ

από την Ομάδα της ΕΟΚΕ «Ευρώπη της Πολυμορφίας»

Στις 16 και 17 Σεπτεμβρίου, η ομάδα «Ευρώπη της Πολυμορφίας» θα πραγματοποιήσει μια έκτακτη συνεδρίαση στο Ελσίνκι. Σύμφωνα με τις προτεραιότητες της φινλανδικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, «Βιώσιμη Ευρώπη - Βιώσιμο Μέλλον», η ομάδα μας επέλεξε να επικεντρωθεί στους τρεις πυλώνες που προωθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη και, ως εκ τούτου, ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ: βιοοικονομία και κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη, ψηφιοποίηση και υποδομές.