Επενδύοντας στην υπολογιστική υψηλών επιδόσεων (HPC) προς όφελος της ευημερίας, της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησής μας

Η ΕΟΚΕ στηρίζει την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης για την ευρωπαϊκή υπολογιστική υψηλών επιδόσεων (EuroHPC) και δηλώνει ότι αυτή η βασική τεχνολογία θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση των πλέον προβληματικών ζητημάτων της σύγχρονης κοινωνίας μας και θα ωφελήσει τελικά την ευημερία, την ανταγωνιστικότητα και την απασχόλησή μας.

Στη γνωμοδότηση που καταρτίστηκε από τους Ulrich Samm και Antonio Longo και η οποία υιοθετήθηκε κατά τη σύνοδο ολομέλειας στις 23 Μαΐου 2018, η ΕΟΚΕ τονίζει ότι η κοινή επιχείρηση για την ευρωπαϊκή υπολογιστική υψηλών επιδόσεων (EuroHPC) θα προσδώσει προστιθέμενη αξία στην ψηφιακή κυριαρχία και ανεξαρτησία της ΕΕ, αναδεικνύοντας την Ένωση σε βασικό παράγοντα στην ψηφιακή ανάπτυξη με άμεσο αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα και στην ποιότητα ζωής των πολιτών.

«Η αρχική επένδυση ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για την απόκτηση και λειτουργία υπερυπολογιστικών μηχανών παγκοσμίου επιπέδου είναι σημαντική, όχι όμως πολύ φιλόδοξη, ιδίως σε σύγκριση με τους άλλους βασικούς ανταγωνιστές της ΕΕ, τις ΗΠΑ και την Κίνα», σημείωσε ο κ. Samm. «Η ΕΕ χρειάζεται να καταβάλει περαιτέρω προσπάθειες που θα συμβαδίζουν με εκείνες των ανταγωνιστών μας σε παγκόσμιο επίπεδο», συμπλήρωσε. Συγκεκριμένα, μια ουσιαστική αύξηση στις επενδύσεις στα κράτη μέλη της ΕΕ, σε συνδυασμό με ένα ισχυρό ευρωπαϊκό πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας, θα είναι ουσιώδης για τη διατήρηση παγκοσμίου κύρους επιπέδου στον τομέα των εφαρμογών υπολογιστικής υψηλών επιπέδων (HPC).

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού κοινωνικού πυλώνα, η ΕΟΚΕ συνιστά, επίσης, την ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης στη διαδικασία ψηφιοποίησης στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, καθορίζοντας μια σειρά κοινωνικών προκλήσεων που θα πρέπει να επιτευχθούν με τη χρήση της νέας ψηφιακής υποδομής. «Η εφαρμογή και χρήση μηχανών υψηλού επιπέδου πρέπει να έχει ξεκάθαρο και μετρήσιμο θετικό αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή όλων των ευρωπαίων πολιτών», επεσήμανε ο κ. Longo. «Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ζητάμε επίσης τη θέσπιση μιας στρατηγικής επικοινωνίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την ενημέρωση των πολιτών και των επιχειρήσεων σχετικά με αυτήν τη σημαντική νέα πρωτοβουλία.» (mp)