Οι περιφέρειες εξαλείφουν σταδιακά τον άνθρακα στην Ευρώπη: η ΕΟΚΕ εξετάζει την περίπτωση της Γερμανίας

Η πρώτη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για τις Περιφέρειες εξόρυξης άνθρακα σε μετάβαση πραγματοποιήθηκε στις 29 Μαΐου 2018 στο Grevenbroich της Γερμανίας. Από κοινού με μέλη της ΕΟΚΕ και εκπρόσωπο της Επιτροπής, πολυάριθμοι τοπικοί φορείς συμμετείχαν στη συζήτηση.

Οι ομιλητές περιέγραψαν την κατάσταση στην περιοχή εξόρυξης του Ρήνου, που βιώνει διαρθρωτικές αλλαγές. Οι συμμετέχοντες τόνισαν ότι απαιτείται προληπτική προσέγγιση και προετοιμασία για τη μετάβαση. Η δημιουργία εναλλακτικών έναντι του άνθρακα αποτελεί μείζονα πρόκληση, ενώ ένας από τους κύριους στόχους της περιοχής είναι να παραμείνει βασικός παράγοντας στον ασφαλή ενεργειακό εφοδιασμό της Γερμανίας.

Οι δήμοι επιτελούν σημαντικό ρόλο, ενημερώνοντας τους πολίτες και βοηθώντας τους να κατανοήσουν την κατάσταση. Οι ομιλητές τόνισαν ότι εξέχουσα σημασία για την επίτευξη των στόχων έχει η ευελιξία του συστήματος, και ότι είναι σημαντικό να εξεταστούν οι διαπεριφερειακές, διαβιομηχανικές και διατομεακές πτυχές.

Ο ενεργειακός εφοδιασμός αποτελεί το κρισιμότερο κομμάτι των δικτύων εφοδιασμού, ωστόσο οι δεσμοί μεταξύ των διαφορετικών τομέων - π.χ. πλαστικά, κυκλοφορία, παραγωγή αερίου - μπορούν να εξασφαλίσουν την ασφάλεια εφοδιασμού. Παρουσιάστηκαν έργα σχετικά με την εκπαίδευση και κατάρτιση και την αποκεντρωμένη ενεργειακή διαχείριση. Μετά τη συζήτηση, οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν το χώρο επιφανειακής εξόρυξης Garzweiler. (sma)