Η πρόταση προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στερείται πολιτικής φιλοδοξίας

Η πρόταση για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) 20121-2027 που κατέθεσε η Επιτροπή δεν προχωρά αρκετά και στερείται πολιτικής φιλοδοξίας αυτό ήταν ένα από τα κύρια συμπεράσματα διάσκεψης επί του θέματος, την οποία φιλοξένησε η ΕΟΚΕ. Θα ήταν επιθυμητή μια ταχεία συμφωνία για έναν ικανό και επαρκώς μεταρρυθμισμένο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό.

Οι συμμετέχοντες στη διάσκεψη της ΕΟΚΕ αναγνώρισαν τους περιορισμούς του επόμενου ΠΔΠ και επιδοκίμασαν πολυάριθμες θετικές πτυχές της πρότασης της Επιτροπής, εξέφρασαν ωστόσο επίσης τη δυσαρέσκειά τους όσον αφορά το αυξανόμενο χάσμα μεταξύ των προβληματισμών και των προσδοκιών των πολιτών, αφενός, και των περιορισμένων θεσμικών εξουσιών και χρηματοπιστωτικών πόρων που διατίθενται στην ΕΕ, αφετέρου. Αυτό το χάσμα δεν μπορούσε να γεφυρωθεί επαρκώς από την πρόταση της Επιτροπής, για αυτό το λόγο η τελευταία πρέπει να αναθεωρηθεί.

Ο Stefano Palmieri, πρόεδρος του τμήματος ECO της ΕΟΚΕ, κάλεσε, όπως και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τους ηγέτες της ΕΕ να αυξήσουν το ισχύον ανώτατο όριο δαπανών της ΕΕ σε 1,3% του ΑΕΕ.

Δεν συζητήθηκε μόνο το μέγεθος, αλλά και η δομή, η κατανομή και η εργαλειοθήκη του προτεινόμενου προϋπολογισμού. Εκφράστηκαν ποικίλες απόψεις επ' αυτών.

Αν και οι ομιλητές επιδοκίμασαν εν γένει την προσθήκη νέων πολιτικών προτεραιοτήτων, ζήτησαν αξιολόγηση σε βάθος των νέων μέσων πολιτικής όσον αφορά την καταλληλότητα και την αποτελεσματικότητά τους.

Οι νέες προτεραιότητες δεν πρέπει να πλήττουν την παροχή χρηματοπιστωτικών πόρων σε χρονίζουσες προτεραιότητες, και ειδικότερα στην πολιτική συνοχής και την κοινή γεωργική πολιτική, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι αυτές οι πολιτικές πρέπει να μεταρρυθμιστούν δεόντως.

Η μεγαλύτερη αιρεσιμότητα όσον αφορά την πρόσβαση στη χρηματοδότηση της ΕΕ επιδοκιμάστηκε, όπως συνέβη και με τα νέα μέσα για μια σταθερή ΟΝΕ Ωστόσο, οι συμμετέχοντες αμφισβήτησαν τη φιλοδοξία και την αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων εργαλείων και ζήτησαν περισσότερες λεπτομέρειες.

Τέλος, οι ομιλητές συμφώνησαν ότι έχει ύψιστη σημασία η επίτευξη συμφωνίας επί του ΠΔΠ πριν από το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο Σίμπιου και τις κοινοβουλευτικές εκλογές του 2019.

Τα συμπεράσματα της διάσκεψης θα τροφοδοτήσουν γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ, που θα συζητηθεί στη σύνοδο ολομέλειας της ΕΟΚΕ το Σεπτέμβριο του 2018. (jk)