Θ΄ ημέρες της κοινωνίας πολιτών της ΕΟΚΕ: στην ψηφιακή εποχή χρειάζονται ανθρώπινες δεξιότητες και κατάλληλο νομικό πλαίσιο

«Η ταυτότητα του πολίτη, η δημοκρατία και ο πολιτισμός σε μια ψηφιοποιημένη Ευρώπη»· αυτό ήταν το σύνθημα των «Ημερών της κοινωνίας πολιτών» για το 2018 που διοργάνωσε η Ομάδα συνδέσμου στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή στις 24 και 25 Μαΐου.

Η ραγδαία ταχύτητα των αλλαγών στην ψηφιακή εποχή θα επιφέρει μεν μερικές απώλειες, αλλά μακροπρόθεσμα το άτομο θα εργάζεται λιγότερο, με διαφορετικό τρόπο, σε κατάσταση καλύτερης υποκειμενικής ευημερίας, δήλωσε στην ομιλία του ο κ. Andrea Renda, καθηγητής ψηφιακής καινοτομίας στο Κολέγιο της Ευρώπης. Από την πλευρά του, ο κ. Ray Pinto, διευθυντής πολιτικής στην ένωση DIGITALEUROPE, προειδοποίησε ότι η Ευρώπη χρειάζεται ακόμη περίπου μισό εκατομμύριο ειδικών. Επιπλέον, ενώ καταγράφεται κάθετη άνοδος στην καταχώριση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης στις ΗΠΑ και την Κίνα, η Ευρώπη υπολείπεται σημαντικά· πιο συγκεκριμένα, οι δύο αυτές χώρες απορροφούν το 83% των εξωτερικών επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.

Στα έξι εργαστήρια που διοργανώθηκαν, οι συμμετέχοντες ανέλυσαν το θέμα της συνύπαρξης στην ψηφιακή Ευρώπη του μέλλοντος και συμφώνησαν στη διατύπωση των εξής επτά προτάσεων:  

  • Πρέπει να προκύψουν συνέργειες μεταξύ της εκπαίδευσης και του πολιτισμού σε θέματα πολιτισμικής έκφρασης και ταυτότητας του πολίτη σε όλα τα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα και με την προοπτική της διά βίου μάθησης.
  • Πρέπει οι οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών να τύχουν κατάλληλης υποστήριξης έτσι ώστε, πετυχαίνοντας μεγαλύτερη απήχηση, να προάγουν και να αναδεικνύουν την ισότητα, το πνεύμα συλλογικότητας και τη συμμετοχή στα κοινά (και μέσω του Διαδικτύου).
  • Κρίνεται σκόπιμο να επεκταθούν ο έλεγχος και η εποπτεία, με τη συμμετοχή της κοινωνίας πολιτών σε αυτούς τους ελεγκτικούς και εποπτικούς μηχανισμούς.
  • Σε τοπικό επίπεδο πρέπει να χρησιμοποιούνται πιο συχνά τα ηλεκτρονικά μέσα συνδημιουργίας και πληθοπορισμού για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά.
  • Επίσης, όπως συμβαίνει με την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων, η προσιτότητα πρέπει να αναδειχθεί σε κύριο στοιχείο των προϊόντων και των υπηρεσιών ΤΠΕ.
  • Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί και πρέπει να αυξάνει τον αριθμό των εργαζομένων και όχι απλώς να τους αντικαθιστά.
  • Τέλος, πρέπει να υποστηριχθεί και να προαχθεί ο καταρτισμός ενός Χάρτη των ψηφιακών θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (sma)