Βραβείο της Κοινωνίας των Πολιτών για το 2018 - Ταυτότητες, ευρωπαϊκές αξίες και πολιτιστική κληρονομιά στην Ευρώπη

Οι παγκόσμιες εξελίξεις κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών έχουν θέσει το ευρωπαϊκό εγχείρημα σε δοκιμασία. Τα εσωτερικά ρήγματα, το αίσθημα δυσφορίας των πολιτών και η δραματική αύξηση της μετανάστευσης βρήκαν απροετοίμαστους τους πολίτες και όλες τις βαθμίδες διακυβέρνησης, με αποτέλεσμα την έξαρση της εθνικιστικής ρητορικής και την εξασθένιση της αλληλεγγύης. Σε αυτό το πλαίσιο, οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο για την προβολή των δυνατοτήτων που παρέχει η ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά, την ενίσχυση των ταυτοτήτων και των κοινωνιών και την προώθηση του τεράστιου δυναμικού της πολυμορφίας που αποτελεί τη βάση της ευρωπαϊκής μας ιστορίας.

Το βραβείο της ΕΟΚΕ για την Κοινωνία των Πολιτών για το 2018 αποσκοπεί στην επιβράβευση καινοτόμων πρωτοβουλιών που συνέβαλαν σημαντικά στη διευθέτηση των ακόλουθων προκλήσεων:

  • ευαισθητοποίηση σχετικά με τις πολλαπλές συνιστώσες και τον πλούτο των ευρωπαϊκών ταυτοτήτων·
  • πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων του πολιτιστικού πλούτου της Ευρώπης·
  • διευκόλυνση της πρόσβασης στην ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά· και
  • προαγωγή των ευρωπαϊκών αξιών, όπως του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας και του κράτους δικαίου·

Συνολικό ποσό ύψους 50 000 ευρώ θα διαμοιραστεί, κατ’ ανώτατο όριο, σε πέντε νικητές. Η τελική προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι η 7η Σεπτεμβρίου 2018 και η τελετή απονομής των βραβείων θα πραγματοποιηθεί στις 13 Δεκεμβρίου 2018 στις Βρυξέλλες. Για το Βραβείο της Κοινωνίας των Πολιτών που απονέμει η ΕΟΚΕ μπορούν να διαγωνιστούν όλες οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που έχουν την έδρα τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δραστηριοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο. Μπορούν, επίσης, να συμμετάσχουν απλοί ιδιώτες.

Ο πλήρης κατάλογος των προϋποθέσεων και το έντυπο ηλεκτρονικής αίτησης υποψηφιότητας διατίθενται εδώ. (ll)