Το νέο Προεδρείο της ΕΟΚΕ

Από τις 18 Απριλίου, η ΕΟΚΕ απέκτησε, πέραν του νέου Προέδρου και Αντιπροέδρων, νέο ανανεωμένο Προεδρείο.

Το 39μελές όργανο απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

Ομάδα Εργοδοτών

Ομάδα Εργαζομένων

 

Ευρώπη της πολυμορφίας

 

Christa SCHWENG

Ferre WYCKMANS

Ronny LANNOO

Milena ANGELOVA

Ανδρέας ΠΑΥΛΙΚΚΑΣ

Dilyana SLAVOVA

Bernd DITTMANN

Lucie STUDNIČNÁ

Arno METZLER

Ειρήνη Υβόννη Πάρη

Gabriele BISCHOFF

Benedicte FEDERSPIEL

Stéphane BUFFETAUT

Bernt FALLENKAMP

Meelis JOOST

Maurizio REALE

Isabel CAÑO AGUILAR

Lidija PAVIĆ-ROGOŠIĆ

Gintaras MORKIS

Markus PENTTINEN

John BRYAN

Vitālijs GAVRILOVS

Pierre Jean COULON

Luca JAHIER

Stefano MALLIA

Erika KOLLER

Josiane WILLEMS

Jacek KRAWCZYK

Stefano PALMIERI

Jan DIRX

Aurel Laurenţiu PLOSCEANU

João DIAS DA SILVA

Karolina DRESZER-SMALEC

Karin EKENGER

Andrej ZORKO

Ariane RODERT

Jože SMOLE

Agnes TOLMIE

Rudolf KROPIL

 

Το Προεδρείο είναι το όργανο που λαμβάνει πολιτικές αποφάσεις στην ΕΟΚΕ. Κύριο καθήκον του είναι να οργανώνει και να συντονίζει τις εργασίες των οργάνων της ΕΟΚΕ και να διατυπώνει τις κατευθυντήριες γραμμές πολιτικής για το έργο αυτό.

Απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τους δύο Αντιπροέδρους, τους προέδρους των τριών Ομάδων και τους προέδρους των τμημάτων· επίσης, το Προεδρείο πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν και κατ’ ανώτατο όριο τρεις εκπροσώπους από κάθε κράτος μέλος.