Προεδρία της ΕΟΚΕ και πρόεδροι των Ομάδων και των τμημάτων 2018-2020

Πρόεδρος


 

Luca JAHIER

 
Αντιπρόεδροι

Isabel CAÑO AGUILAR

Αντιπρόεδρος της ΕΟΚΕ/Πρόεδρος της Ομάδας Επικοινωνίας

Milena ANGELOVA

Αντιπρόεδρος της ΕΟΚΕ/Πρόεδρος της Ομάδας Προϋπολογισμού

 
Πρόεδροι των Ομάδων


 

Jacek KRAWCZYK

Πρόεδρος της Ομάδας Εργοδοτών


 

Gabriele BISCHOFF

Πρόεδρος της Ομάδας Εργαζομένων


 

Arno METZLER

Πρόεδρος της Ομάδας «Ευρώπη της πολυμορφίας»

 
Πρόεδροι των τμημάτων


Stefano PALMIERI

Πρόεδρος του τμήματος «Οικονομική και Νομισματική Ένωση, οικονομική και κοινωνική συνοχή» (ECO)


Ariane RODERT

Πρόεδρος του τμήματος «Ενιαία αγορά, παραγωγή και κατανάλωση» (INT)


Dilyana SLAVOVA

Πρόεδρος του τμήματος «Εξωτερικές σχέσεις» (REX)


Maurizio REALE

Πρόεδρος του τμήματος «Γεωργία, αγροτική ανάπτυξη, περιβάλλον» (NAT)


Christa SCHWENG

Πρόεδρος του τμήματος «Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις, δικαιώματα του πολίτη» (SOC)


​​​​​​​Pierre Jean COULON

Πρόεδρος του τμήματος «Μεταφορές, ενέργεια, υποδομές και κοινωνία των πληροφοριών» (TEN)


Lucie STUDNIČNÁ​​​​​​​

 Πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Βιομηχανικών Μεταλλαγών (CCMI)