Η Milena Angelova, μέλος από τη Βουλγαρία, είναι η νέα αντιπρόεδρος της ΕΟΚΕ αρμόδια για τον προϋπολογισμό

Η Milena Angelova από τη Βουλγαρία, μέλος της Ομάδας των Εργοδοτών, θα είναι μία από τις δύο αντιπροέδρους της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ) με θητεία δυόμισι ετών, η οποία ξεκινά το 2018 και λήγει το 2020. Θα είναι αρμόδια για θέματα προϋπολογισμού.

Μετά την εκλογή της, η Milena Angelova, αντιπρόεδρος αρμόδια για τον προϋπολογισμό, δήλωσε: «Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή καλείται να διαδραματίσει έναν μοναδικό και ζωτικό ρόλο δεδομένου ότι είναι σε θέση να παρουσιάσει μια ισορροπημένη άποψη των κοινωνικών εταίρων και της οργανωμένης κοινωνίας πολιτών σχετικά με τον τρόπο αποτελεσματικότερης συνεργασίας για την επίτευξη πιο ενωμένης και πιο ομοσπονδιακής Ευρώπης, η οποία θα μπορεί να αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ευκαιρίες που προσφέρουν η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, η τεχνητή νοημοσύνη και η ψηφιοποίηση, καθώς και να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του αυξανόμενου φόβου, της ξενοφοβίας και της μετανάστευσης. Πρέπει να στοχεύουμε σε μια πιο εστιασμένη και αποτελεσματική Ευρώπη και να προσπαθούμε να «κάνουμε λιγότερα με πιο αποδοτικό τρόπο». Στο πλαίσιο αυτό, πιστεύω ότι θα ήταν ενδεδειγμένο να ενστερνιστούμε το σύνθημα «Η ισχύς εν τη ενώσει» της τρέχουσας Βουλγαρικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

Πατήστε εδώ για να επισκεφτείτε το προφίλ της κ. Milena Angelova (sg)