Το Συμβούλιο θα φιλοξενήσει την έκθεση της ΕΟΚΕ «Η ΕΕ μιλάει τη γλώσσα σας»

poster EU speaks your language

Το Συμβούλιο της ΕΕ θα φιλοξενίσει στις εγκαταστάσεις του την έκθεση «Η ΕΕ μιλάει τη γλώσσα σας», που πρωτοπαρουσιάστηκε στην ΕΟΚΕ το Σεπτέμβριο του 2018 με αφορμή την 60ή επέτειο της πρώτης νομικής πράξης που κατοχύρωσε την πολυγλωσσία στην ΕΕ.

Η έκθεση «Η ΕΕ μιλάει τη γλώσσα σας» αποτελεί παραγωγή της ΕΟΚΕ και εγκαινιάστηκε το Σεπτέμβριο του 2018, στην 60ή επέτειο της θέσης σε ισχύ του Κανονισμού αριθ. 1/1958.

Η έκθεση «» παρουσιάζεται για πέμπτη φορά. Έχει σχεδιαστεί ως περιοδεύουσα έκθεση και αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο της μετάφρασης στην προάσπιση των υπέρτατων στόχων της πολυμορφίας, των ίσων ευκαιριών και της δημοκρατικής νομιμοποίησης. Αποτελεί φόρο τιμής στην πολύγλωσση Ευρώπη, και σε αυτήν συνεισέφεραν ουσιαστικά οι κοινές μεταφραστικές υπηρεσίες της ΕΟΚΕ και της Επιτροπής των Περιφερειών. Ταξιδεύει πίσω στο χρόνο έως το 1958, αναδεικνύοντας την ιστορική σημασία της πρώτης εκείνης νομικής πράξης και υιοθετώντας ταυτόχρονα μια σύγχρονη προσέγγιση για το τί συμβολίζει αυτή.

«Η ΕΕ μιλάει τη γλώσσα σας», Συμβούλιο της ΕΕ (Γλωσσική βιβλιοθήκη, κτίριο LEX), 5 Ιουνίου έως 31 Οκτωβρίου. (cc)