Η ΕΟΚΕ εορτάζει την 25η επέτειο του ΕΟΧ

Η 25η επέτειος της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), που τέθηκε σε ισχύ το 1994, αποτέλεσε το κύριο σημείο της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης που πραγματοποίησε στις 23 και 24 Μαΐου η Συμβουλευτική Επιτροπή ΕΟΧ.
Η εν λόγω επιτροπή, που εκπροσωπεί τους εργοδότες, τους εργαζόμενους και άλλους φορείς της κοινωνίας πολιτών των κρατών μελών του ΕΟΧ, τόνισε τη σημασία της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς και της εξέτασης της κοινωνικής της διάστασης ως τομέων προτεραιότητας για τα επόμενα χρόνια.

Σε ειδική συνεδρία αφιερωμένη στον εορτασμό των 25 χρόνων, η Dilyana Slavova, πρόεδρος του τμήματος «Εξωτερικές Σχέσεις» της ΕΟΚΕ, περιέγραψε τη συμφωνία για τον ΕΟΧ ως «επιτυχημένο παράδειγμα: πέρα από εμπορική συμφωνία, πρόκειται για παράδειγμα συνεργασίας μεταξύ χωρών που μοιράζονται τις ίδιες αξίες». Ο γενικός γραμματέας της ΕΖΕΣ Henri Gétaz τόνισε την ανθεκτικότητα της συμφωνίας για τον ΕΟΧ: «Περάσαμε την χρηματοπιστωτική κρίση, τέσσερις ολόκληρες μεταρρυθμίσεις των Συνθηκών της ΕΕ, και ο ΕΟΧ παραμένει εδώ, λειτουργικός· χρειάζεται πολλή δουλειά για να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο συνεργασίας, καθώς και πολιτική προσπάθεια». (dgf)