Η ενιαία αγορά απέφερε απτά οφέλη στους Ευρωπαίους πολίτες

Η ενιαία αγορά απέφερε πολλά έμπρακτα οφέλη στους Ευρωπαίους πολίτες, υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) στην απάντησή της στην αξιολόγηση της κατάστασης της ενιαίας αγοράς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προσιτές αεροπορικές μετακινήσεις, τον τερματισμό των τελών περιαγωγής, ενισχυμένες ευκαιρίες απασχόλησης σε μια πανηπειρωτική αγορά εργασίας, καταναλωτικά δικαιώματα που παρέχουν υψηλό επίπεδο προστασίας πέρα από τα σύνορα. Αυτή η επιτυχία μπορεί να αποτελέσει αντίβαρο στο λαϊκισμό, τον εθνικισμό και τον προστατευτισμό, υποστηρίζει η ΕΟΚΕ.

Η ολομέλεια της ΕΟΚΕ υιοθέτησε στις 15 Μαΐου γνωμοδότηση με θέμα την ανακοίνωση της Επιτροπής «Η Ενιαία Αγορά σ’ ένα μεταβαλλόμενο κόσμο - Ένα μοναδικό πλεονέκτημα που χρειάζεται ανανεωμένη πολιτική δέσμευση», όπου γίνεται απολογισμός των 25 ετών της ενιαίας αγοράς και περιγράφονται οι μελλοντικές προκλήσεις.

Η ενιαία αγορά αποτέλεσε τεράστιο επίτευγμα, υποστηρίζει η ΕΟΚΕ στη γνωμοδότησή της, και η ΕΕ πρέπει να μεριμνήσει ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν ότι πολλά από τα έμπρακτα οφέλη που απολαμβάνουν τα τελευταία 25 χρόνια ως καταναλωτές, επιχειρηματίες ή εργαζόμενοι είναι αποτέλεσμα της ενιαίας αγοράς - οφέλη που εκτιμώνται σε 8,5% του ΑΕγχΠ της ΕΕ:

Για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, η ενιαία αγορά σημαίνει ευκαιρίες κλιμάκωσης και επέκτασης των δραστηριοτήτων τους σε όλη την ΕΕ. Σε παγκόσμιο επίπεδο, έδωσε στην Ευρώπη το προτέρημα μιας αγοράς 512 εκατομμυρίων, όπως έδειξαν πρόσφατα οι διεθνείς προσπάθειες συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων.

Αυτή η επιτυχία μπορεί να συμβάλει στη συγκέντρωση της στήριξης που απαιτείται προκειμένου η ενιαία αγορά να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ψηφιακής εποχής, υποστηρίζει η ΕΟΚΕ.

Η ενιαία αγορά πρέπει επίσης να θεωρείται ευκαιρία εκ νέου εμπέδωσης των ευρωπαϊκών αξιών και δικαιωμάτων: «Οι αξίες της ελευθερίας, της οικονομικής ανάπτυξης, της δημοκρατίας, της ειρήνης, της επιστήμης και της καινοτομίας, της πολιτικής σταθερότητας, των καταναλωτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων πρέπει να βρίσκονται πάντοτε στο μυαλό των πολιτών, καθώς επιτρέπουν την πρόοδο και την ευημερία για όλα τα κράτη μέλη και τους πολίτες», δηλώνει ο εισηγητής της γνωμοδότησης Gonçalo Lobo Xavier.

«Η ενιαία αγορά επηρεάζει τους πάντες, και αυτό την καθιστά τόσο ισχυρή», δηλώνει ο συνεισηγητής Juan Mendoza Castro. «Πρέπει να καταπολεμήσουμε τις απειλές του λαϊκισμού και του εθνικισμού, που βρίσκονται σε άνοδο στην Ευρώπη, και η ενιαία αγορά είναι ένα από τα καλύτερα μέσα που διαθέτουμε για την αντιμετώπισή τους».

Η ΕΟΚΕ επικεντρώνεται επίσης στην πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ. Οι κανόνες της σχετικά με τον περιορισμό των κρατικών ενισχύσεων και την καταπολέμηση της κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης αποτέλεσαν πηγή δυναμισμού για την ευρωπαϊκή αγορά και οφελών για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις. Ωστόσο, υπό το φως του έντονου ανταγωνισμού από (ενίοτε κρατικής ιδιοκτησίας) ολιγοπώλια ή μονοπώλια, η ΕΕ πρέπει να απαιτεί αμοιβαιότητα από τους εμπορικούς της εταίρους προκειμένου να συνδράμει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στην αναζήτηση νέων αγορών. (dm)