Ψηφιακή δημοσίευση — Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) — 60 χρόνια στις επάλξεις

Η κοινωνία των πολιτών εν δράσει για την Ευρώπη του αύριο!

Η ΕΟΚΕ συστάθηκε το 1957 με τη Συνθήκη της Ρώμης και πραγματοποίησε την πρώτη της σύνοδο ολομέλειας πριν από 60 χρόνια, στις 19 Μαΐου 1958. Έκτοτε, η ιστορία της ΕΟΚΕ είναι συνδεδεμένη με τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, για την οποία δεν έχει πάψει να μοχθεί.

Η παρούσα ψηφιακή δημοσίευση σκιαγραφεί αυτά τα 60 χρόνια αγώνα της ΕΟΚΕ, με στόχο τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, σε όλη την ποικιλομορφία της, στην οικοδόμηση της Ευρώπης, με έμφαση στις επιτυχίες της, τα μεγαλύτερά της επιτεύγματα, την προστιθέμενη αξία της και στο όραμά της για το μέλλον της Ευρώπης.

Αυτή η ολοζώντανη δημοσίευση, εμπλουτισμένη με περιεχόμενο multimedia, και ειδικότερα με video και γραφήματα, απευθύνεται τόσο στο ενημερωμένο κοινό (μέσα ενημέρωσης, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, εθνικά οικονομικά και κοινωνικά συμβούλια, άλλα θεσμικά όργανα, πανεπιστήμια, κ.λπ.) όσο και στο ευρύ κοινό. Σχεδιασμένη ως προϊόν εν εξελίξει, η δημοσίευση αυτή αποσκοπεί στο να τονίσει τον μοναδικό ρόλο που διαδραματίζει η ΕΟΚΕ -ακριβώς όπως και η οργανωμένη κοινωνία των πολιτών την οποία εκπροσωπεί- στη διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, τον ρόλο δηλαδή της κινητήριας δύναμης στη συμμετοχική δημοκρατία.

Προσαρμοσμένη στα συστήματα ανάγνωσης των κινητών συσκευών (ταμπλέτες και, εν καιρώ, smartphones), θα διατίθεται αρχικά σε τρεις γλώσσες (EN, FR και DE) στον διαδικτυακό τόπο της ΕΟΚΕ. (fgr)