Δείτε τη βιντεοσκοπημένη δήλωση της ΕΟΚΕ για τη νόσο COVID-19

Από κοινού, εκπροσωπούμε την κοινωνία των πολιτών στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κατ’ οίκον εγκλεισμός δεν μπορεί να εμποδίσει τη δραστηριοποίησή μας για να διασφαλίσουμε ότι εισακούεται η φωνή της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών. Ενωμένοι παραμένουμε ισχυροί στην προσπάθειά μας να ανακτήσουμε τον έλεγχο της ζωής μας. Θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί. Η έξαρση του κορονοϊού θα έχει σοβαρές συνέπειες για την κοινωνία μας. Καμία κυβέρνηση δεν πρέπει να διανοηθεί ότι θα κατορθώσει να διευθετήσει αυτήν την κρίση από μόνη της.

Ζητούμε ταχεία, αποφασιστική και αποτελεσματική δράση σε επίπεδο ΕΕ. Η λήψη έκτακτων μέτρων και η συνοχή των πολιτικών αποτελούν πλέον επιτακτική ανάγκη. Οφείλουμε να κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να βοηθήσουμε και να στηρίξουμε τους πολίτες μας και να τους ενθαρρύνουμε να συνεχίσουν όλες τις προσπάθειες που έχουν καταβάλει για τη διαφύλαξη του δημόσιου συμφέροντος και για την προστασία της ανθρωπότητας σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Σήμερα, είτε είμαστε Ένωση είτε δεν είμαστε απολύτως τίποτα!