Από την Ομάδα των Εργαζομένων της ΕΟΚΕ

«Το κοινωνικό θεματολόγιο θα πρέπει να τεθεί στο επίκεντρο ενός σχεδίου ανασυγκρότησης μετά την κρίση COVID-19 στην Ευρώπη. Οφείλουμε να επικεντρωθούμε στη ριζική μεταρρύθμιση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και στη θέσπιση ενός χρυσού κανόνα που να αφήνει στις διάφορες χώρες περιθώρια για επενδύσεις σε κοινωνικές υποδομές», δήλωσε ο πρόεδρος της Ομάδας των Εργαζομένων, Oliver Röpke.

Ο κ. Röpke προλόγισε το διαδικτυακό σεμινάριο της ΕΟΚΕ και της Ομάδας των Εργαζομένων σχετικά με τον τρόπο ανοικοδόμησης μιας δικαιότερης Ευρώπης για την αντιμετώπιση των συνεπειών κατά την μετά την πανδημία του κορονοϊού εποχή, το οποίο διοργανώθηκε με την υποστήριξη της αρμόδιας για θέματα επικοινωνίας αντιπροέδρου της ΕΟΚΕ, Isabel Caño. Ο Oliver Röpke τόνισε ότι κάθε σχέδιο ανάκαμψης θα πρέπει να εστιάζεται στις αρχές της αλληλεγγύης, της βιωσιμότητας, αλλά και της προστασίας και της συμμετοχής των εργαζομένων.

Κατά την άποψη των συμμετεχόντων στο διαδικτυακό σεμινάριο ―μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονταν ο Nicolas Schmit, Ευρωπαίος επίτροπος Απασχόλησης, η Iratxe García, πρόεδρος της Ομάδας S&D του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ο Luca Visentini, Γενικός Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικαλιστικών Οργανώσεων (ETUC)— οι βιβλικές διαστάσεις αυτής της κρίσης, η οποία προκάλεσε την απώλεια των μέσων βιοπορισμού χιλιάδων ατόμων, δείχνουν ότι τίποτε δεν μπορεί να συνεχίσει πλέον να λειτουργεί ως συνήθως.

Ο επίτροπος Nicolas Schmit τόνισε ότι το σχέδιο ανάκαμψης πρέπει να αποσκοπεί στην οικονομική και την κοινωνική σύγκλιση και να συμπεριλαμβάνει μείζονες στόχους, όπως η Πράσινη και η Ψηφιακή Συμφωνία, καθώς και ορισμένα μέσα για την άμβλυνση των κινδύνων της φτώχειας και της ανεργίας, όπως ο μηχανισμός SURE για την υποστήριξη των εθνικών σχεδίων μερικής ανεργίας με τη χορήγηση δανείων, οι εγγυήσεις για τη νεολαία και διάφορες πρωτοβουλίες για τους κατώτατους μισθούς σε επίπεδο ΕΕ, σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους.

Η πρόεδρος της Ομάδας S&D Iratxe García υπογράμμισε ότι σήμερα είναι περισσότερο αναγκαίο από ποτέ άλλοτε να επιτευχθεί μια φιλόδοξη συμφωνία για το ΠΔΠ προκειμένου να υλοποιηθεί ένα ευρύ σχέδιο ανάκαμψης βασισμένο στον κοινωνικό πυλώνα και τους ΣΒΑ. Ζήτησε επίσης την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της ΕΕ στον τομέα της πολιτικής για την υγεία, ιδίως με στόχο τη βελτίωση της ανθεκτικότητας της Ευρώπης σε παρόμοιες μελλοντικές πανδημίες. «Χρειαζόμαστε μια Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας», επέμεινε η Iratxe García.

Ο Γενικός Γραμματέας της ETUC Luca Visentini προειδοποίησε ότι η αναβολή ορισμένων σημαντικών πρωτοβουλιών που δρομολογήθηκαν από την Επιτροπή πριν από την πανδημία, όπως η Πράσινη Συμφωνία, ο κοινωνικός πυλώνας και η δίκαιη ψηφιακή μετάβαση, κατόπιν αιτήματος των επιχειρήσεων και του χρηματοπιστωτικού τομέα με σκοπό την «εστίαση στα ουσιώδη», θα έθετε σε σοβαρό κίνδυνο την ανάκαμψη, ακριβώς όπως και η επιστροφή στη δημοσιονομική λιτότητα. (mg)