Η ΕΟΚΕ επικρότησε την πρόταση της Επιτροπής όσον αφορά την αναθεώρηση των κατευθυντηρίων γραμμών στον τομέα της απασχόλησης για τα κράτη μέλη, αλλά ζήτησε ωστόσο την προσαρμογή τους προκειμένου να συνυπολογίσουν την υποβόσκουσα εργασιακή και κοινωνική κρίση που προκάλεσε η έξαρση της νόσου COVID-19 και να συμβάλουν στον μετριασμό των δυσμενών επιπτώσεών της στις ευρωπαϊκές αγορές εργασίας.

Η ΕΟΚΕ προτείνει για τη φετινή χρονιά να εξεταστεί κατ’ εξαίρεση η δυνατότητα προσθήκης μίας έκτακτης κατευθυντήριας γραμμής που θα συνδράμει τις χώρες της ΕΕ στην προσαρμογή των πολιτικών τους για την απασχόληση στις τρέχουσες πρωτοφανείς συνθήκες.

Η εν λόγω έκτακτη κατευθυντήρια γραμμή για την απασχόληση στο πλαίσιο της νόσου COVID-19 θα μπορούσε να περιλαμβάνει αναφορές σε αποτελεσματικά προσωρινά μέτρα που απαιτούνται για τον μετριασμό των επιπτώσεων της κρίσης, όπως ρυθμίσεις μειωμένου ωραρίου εργασίας ή προώθηση της τηλεργασίας, με διατήρηση της ευθύνης των εργοδοτών ως προς την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.

Οι προτάσεις της ΕΟΚΕ διατυπώθηκαν σε γνωμοδότηση με θέμα την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών, που δημοσιεύθηκε από την Επιτροπή ακριβώς πριν την έξαρση της νόσου COVID-19. Η γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ υιοθετήθηκε κατά τη σύνοδο ολομέλειάς της που διεξήχθη εξ αποστάσεως στις 7 Μαΐου. 

«Οι οικονομικοί κλυδωνισμοί που προκλήθηκαν από την επιδημία COVID-19 θα έχουν ενδεχομένως σοβαρές και μακροχρόνιες επιπτώσεις στις ευρωπαϊκές αγορές εργασίας. Ένας ισχυρός κοινωνικός διάλογος είναι απολύτως απαραίτητος για κάθε πολιτική απασχόλησης και πρέπει, επομένως, να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες για τη διευκόλυνση και την προώθηση του κοινωνικού διαλόγου, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο», δήλωσε η γενική εισηγήτρια της γνωμοδότησης Ellen Nygren. (ll)