Στις 29 Απριλίου, η ΕΟΚΕ διοργάνωσε διαδικτυακό σεμινάριο για την εξέταση της κατάστασης των σχέσεων ΕΕ-Αφρικής, οι οποίες θεωρούνται ως μία από τις βασικές προτεραιότητες της Επιτροπής για τα επόμενα χρόνια και απειλούνται πλέον από την πανδημία της νόσου COVID-19. Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι η ισχυροποίηση των αλυσίδων εφοδιασμού και η επίτευξη συμφωνίας για την ελάφρυνση του εξωτερικού χρέους των αφρικανικών χωρών αποτελούν μείζονα ζητήματα.

Ο Luca Jahier, Πρόεδρος της ΕΟΚΕ, η Vera Songwe, αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας του ΟΗΕ και εκτελεστική γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής του ΟΗΕ για την Αφρική, ο πρέσβης Ranieri Sabatucci, επικεφαλής της αντιπροσωπείας της ΕΕ και ειδικός εντεταλμένος της ΕΕ στην Αφρικανική Ένωση, ο Stefano Manservisi, τέως γενικός διευθυντής της ΓΔ Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης (DEVCO) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Dilyana Slavova, πρόεδρος του τμήματος «Εξωτερικές σχέσεις» της ΕΟΚΕ, και ο Stephen Karingi, διευθυντής του τμήματος Περιφερειακής Ολοκλήρωσης, Υποδομών και Εμπορίου της Οικονομικής Επιτροπής της Οικονομικής Επιτροπής του ΟΗΕ για την Αφρική, συμμετείχαν στη σχετική συζήτηση, η οποία εμπίπτει στη σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων που διοργάνωσε η ΕΟΚΕ προκειμένου να εκφράσει τις απόψεις της σχετικά με την πανδημία της νόσου COVID-19 και τις επιπτώσεις της. (dgf)