Διαθέσιμες Γλώσσες:

Κύριο άρθρο

Image
Brussels , 09/04/2018 eesc nouvelle présidence + Cabinet. Credit : Frederic Sierakowski / Isopix

Luca Jahier: «Η Ευρώπη είμαστε εμείς!»

Αγαπητές αναγνώστριες, αγαπητοί αναγνώστες,

Πλησιάζει η στιγμή που τα βλέμματα όλων μας θα στραφούν στα αποτελέσματα των ευρωπαϊκών εκλογών.

Η 26η Μαΐου είναι μια κρίσιμη ημερομηνία για την Ευρώπη. Θεμελιώδους σημασίας θα είναι η συμμετοχή των πολιτών που θα προσέλθουν στις κάλπες και των νέων που έχουν κατανοήσει ότι το μέλλον τους βρίσκεται σε κίνδυνο και δεν επιθυμούν να αποφασίσει κάποιος άλλος στη θέση τους για το μέλλον της Ευρώπης. Το ποσοστό συμμετοχής θα ξεπεράσει άραγε το 42% του 2014; Εάν ναι, αυτό θα σημαίνει ότι έχουμε αντιληφθεί τι ακριβώς διακυβεύεται: η ζωτικότητα του ευρωπαϊκού εγχειρήματος και η διαιώνιση της πραγματικής ελκυστικότητάς του.

 

Εν συντομία

Η Ημέρα της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο όσον αφορά τη συμμετοχή των πολιτών της ΕΕ

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει την ηθική υποχρέωση να απαντά στις Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών (ΕΠΠ)»

Στις 2 Απριλίου ο Christophe Lefevre, μέλος της ΕΟΚΕ και πρόεδρος της ειδικής ομάδας ΕΠΠ, εγκαινίασε την 8η Ημέρα της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών.

«Είμαστε όλοι μετανάστες»

Στις 2 Απριλίου, ο πρόεδρος της ΕΟΚΕ Luca Jahier, συνοδευόμενος από τα μέλη της ΕΟΚΕ Isabel Cano, Stefano Mallia και Cristian Pirvulescu, επισκέφτηκε το Μουσείο Red Star Line στην Αμβέρσα - έναν τόπο συμβολικό για την ευρωπαϊκή μετανάστευση. Δύο εκατομμύρια επιβάτες ταξίδεψαν με πλοία της ναυτιλιακής εταιρείας Red Star από την Αμβέρσα, τον κύριο ευρωπαϊκό λιμένα της εταιρείας, στη Βόρεια Αμερική.

Η ΕΟΚΕ και το Οικονομικό, Κοινωνικό και Περιβαλλοντικό Συμβούλιο της Γαλλίας ενώνουν τις δυνάμεις τους για την ευρεία συμμετοχή των πολιτών στις ευρωπαϊκές εκλογές

Plenary session March 2019 - day 22 - bilateral meeting - presidents Jahier and Bernasconi

«Πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε την Ευρώπη με ενθουσιασμό και με έργα σημαντικά για τους πολίτες», δήλωσαν οι πρόεδροι Patrick Bernasconi και Luca Jahier κατά τη σύνοδο ολομέλειας της ΕΟΚΕ τον Μάρτιο.

Νέα της ΕΟΚΕ

Εκατομμύρια πολίτες με αναπηρία δεν θα μπορέσουν να ψηφίσουν στις ευρωπαϊκές εκλογές

Περίπου 800 000 πολίτες της ΕΕ που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας ή διανοητικής αναπηρίας θα στερηθούν το δικαίωμά τους να ψηφίσουν λόγω εθνικών κανόνων που ισχύουν σε 16 κράτη μέλη. Επιπλέον, σύμφωνα με έκθεση της ΕΟΚΕ, εκατομμύρια ψηφοφόροι θα αποτραπούν λόγω τεχνικών εμποδίων στα εκλογικά τμήματα που δεν λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες που δημιουργούν τα διάφορα είδη αναπηρίας τους.

«Έχουμε ακόμη πολλά να κάνουμε για να κατοχυρώσουμε στην πράξη το δικαίωμα των Ευρωπαίων πολιτών με αναπηρίες να ψηφίσουν στις εκλογές»

Συνέντευξη του μέλους της ΕΟΚΕ κ. Krzysztof Pater στο EESC Info με θέμα την έκθεσή του για «Τα πραγματικά δικαιώματα ψήφου στις ευρωεκλογές των ατόμων με αναπηρίες»

Η ΕΟΚΕ καταθέτει σχέδιο για το Μέλλον της Ευρώπης

Ο Πρόεδρος Jahier θα το παρουσιάσει στο Σίμπιου στις 9 Μαΐου

Η ΕΕ πρέπει να βρεθεί εγγύτερα στους πολίτες της και να καταστεί παγκόσμιος ηγέτης στη βιώσιμη ανάπτυξη, υποστηρίζει η ΕΟΚΕ σε τολμηρή γνωμοδότηση για το μέλλον της ΕΕ. Η ΕΟΚΕ ζητεί μια νέα στρατηγική της ΕΕ που θα υιοθετεί ολιστική και εγκάρσια προσέγγιση με επίκεντρο τις ανάγκες των Ευρωπαίων και την αειφορία και καταθέτει συστάσεις πολιτικής που καλύπτουν έντεκα προτεραιότητες. Μια νέα γενική στρατηγική για την υλοποίηση της Ατζέντας 2030 πρέπει να στηρίζεται από έναν φιλόδοξο προϋπολογισμό της ΕΕ.

Η Ολομέλεια της ΕΟΚΕ φιλοξενεί υποστηρικτές της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών «Τροχοπέδη στον εξτρεμισμό»

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) υποδέχθηκε τους Sebastian Reimer και Michael Laubsch, δύο από τους διοργανωτές και υποστηρικτές της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών «Τροχοπέδη στον εξτρεμισμό», η οποία έχει συλλέξει περίπου 1,6 εκατομμύρια υπογραφές προς επικύρωση από τα κράτη μέλη.

Η ΕΟΚΕ προτείνει σχέδιο για να καταστεί η ΕΕ ηγέτης στην οικοδόμηση της ειρήνης τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο

Η ΕΟΚΕ υιοθέτησε κατά τη σύνοδο ολομέλειας του Μαρτίου γνωμοδότηση σχετικά με μια παγκόσμια ειρηνευτική στρατηγική υπό την ηγεσία της ΕΕ, η οποία θα περιλαμβάνει τη δημιουργία του «Δρόμου του λευκού περιστεριού», δρόμου ειρήνης που θα εκτείνεται από τη Βόρεια Ιρλανδία έως τη Λευκωσία, για την προώθηση του διαλόγου, της συμφιλίωσης και της πρόληψης συγκρούσεων.

Η ΕΕ πρέπει να χαράξει σαφή στρατηγική για τη συνδεσιμότητα ΕΕ-Ασίας

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) κατά τη σύνοδο ολομέλειάς της τον Μάρτιο υιοθέτησε γνωμοδότηση σχετικά με την κοινή ανακοίνωση με τίτλο «Σύνδεση της Ευρώπης και της Ασίας - Δομικά στοιχεία μιας στρατηγικής της ΕΕ», η οποία εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ τον Σεπτέμβριο 2018. Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι η ανακοίνωση αποτελεί μια χαμένη σοβαρή ευκαιρία, με πολλά σημαντικά στρατηγικά κενά, ελάχιστη φιλοδοξία και κανένα πραγματικό βάθος στη θεώρηση της ανάπτυξης των σχέσεων και της συνδεσιμότητας της ΕΕ με την Ασία.  

Ενδοκρινικοί διαταράκτες: μια εναρμονισμένη νομοθεσία για την πιο αποτελεσματική προστασία των Ευρωπαίων πολιτών

Οι ενδοκρινικοί διαταράκτες είναι ουσίες που προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία και, ως εκ τούτου, η ευρωπαϊκή νομοθεσία θα πρέπει να είναι πιο συνεκτική και εναρμονισμένη ούτως ώστε να παρέχει λύσεις όσον αφορά τη χρήση αυτών. Η ΕΟΚΕ ζητεί τη θέσπιση συνεκτικής και ολιστικής στρατηγικής η οποία θα βασίζεται στην επιστημονική γνώση και θα περιλαμβάνει σχέδιο δράσης με σαφείς στόχους και προθεσμίες.

Η ΕΟΚΕ στηρίζει το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την παραπληροφόρηση

Η ΕΟΚΕ στηρίζει το σχέδιο δράσης για την παραπληροφόρηση που παρουσίασαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ. Σε γνωμοδότηση των Ulrich Samm και Giulia Barbucci που υιοθετήθηκε κατά τη σύνοδο ολομέλειας τον Μάρτιο, η ΕΟΚΕ επισημαίνει ότι η παραπληροφόρηση μπορεί να προσδιοριστεί ως επαληθεύσιμα ψευδής ή παραπλανητική πληροφορία που δημιουργείται, παρουσιάζεται και διαδίδεται για οικονομικό όφελος ή για εσκεμμένη εξαπάτηση του κοινού, προκαλώντας δημόσια ζημία και απειλώντας τη δημοκρατία.

Η πολιτική συνοχής πρέπει να καταστεί αναπόσπαστο τμήμα της νέας στρατηγικής για την ΕΕ

Η ΕΕ χρειάζεται επειγόντως μια νέα, φιλόδοξη και σαφή στρατηγική για το μέλλον της, ευθυγραμμισμένη με το Θεματολόγιο του ΟΗΕ για το 2030, τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) και τις άλλες διεθνείς δεσμεύσεις, στο πλαίσιο της οποίας η πολιτική συνοχής πρέπει να καταστεί αναπόσπαστο τμήμα. Αυτή η νέα στρατηγική θα πρέπει εξάλλου να διαμορφώσει ένα όραμα και για την ίδια τη μελλοντική πολιτική συνοχής. Οι νέες διατάξεις για την πολιτική συνοχής μετά το 2020 πρέπει να προβλέπουν τη διάθεση επαρκών πόρων και να διασφαλίζουν τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της προβολής της, προτρέπει σθεναρά η ΕΟΚΕ σε διερευνητική γνωμοδότηση σχετικά με το μέλλον της πολιτικής συνοχής.

Το ευρωπαϊκό «δίκτυο δικτύων» για την κυκλική οικονομία ανταποκρίνεται στην πρόκληση της μετάβασης στην κυκλική οικονομία

Περισσότεροι από 350 ενδιαφερόμενοι φορείς της κυκλικής οικονομίας από ολόκληρη την Ευρώπη αντάλλαξαν θετικές εμπειρίες και συζήτησαν σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν κατά τη δεύτερη ημέρα της Διάσκεψης των ενδιαφερόμενων φορέων της κυκλικής οικονομίας, που φιλοξένησε η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) στις 7 Μαρτίου 2019.

Η Ευρωπαϊκή Ημέρα του Καταναλωτή 2019 επισημαίνει βασικές προκλήσεις στην προσαρμογή της πολιτικής της ΕΕ για τους καταναλωτές στις νεότερες γενιές

Η πολιτική για τους καταναλωτές είναι προσαρμοσμένη στους νέους; Πώς μπορούμε να τους στηρίξουμε ώστε να προβαίνουν σε βιώσιμες επιλογές; Πώς μπορούμε να μετουσιώσουμε τις νέες τάσεις σε πολιτικές για τους καταναλωτές; Στις 27 Μαρτίου διεξήχθη στις Βρυξέλλες ζωηρή συζήτηση στο πλαίσιο της οποίας συζητήθηκαν αυτά τα ζητήματα. Σε μια κατάμεστη αίθουσα σπουδαστές, εκπρόσωποι ενώσεων καταναλωτών, επιχειρήσεων και του τομέα της διαδικτυακής οικονομίας εξέτασαν ποικίλα ζητήματα, όπως τη βελτίωση της κινητικότητας, την αποφυγή της σπατάλης τροφίμων, τον τρόπο με τον οποίο η «γρήγορη μόδα» θα καταστεί βιώσιμη και την κατανόηση του ρόλου των ΤΠΕ στην προώθηση της αλλαγής.

Η ΕΕ οφείλει να αναλάβει δράση για την ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του ενιαίου νομίσματος

Μεταξύ των προαπαιτούμενων για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του ευρώ ως διεθνούς νομίσματος περιλαμβάνονται τα εξής: υγιείς μακροοικονομικές πολιτικές στην ΕΕ, εμβάθυνση της ΟΝΕ και ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης και της Ένωσης Κεφαλαιαγορών(CMU). Ωστόσο, αυτό που πρωτίστως χρειάζεται η ΕΕ είναι αμοιβαία εμπιστοσύνη και κοινό όραμα μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με το μέλλον της οικονομίας της. Αυτά είναι τα κυριότερα συμπεράσματα μιας ακρόασης με θέμα την Ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του ευρώ που διοργανώθηκε πρόσφατα από την ΕΟΚΕ.

Το Ευρωπαϊκού Φόρουμ για τη Μετανάστευση διατυπώνει δέκα συστάσεις για τη βελτίωση της μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οργάνωσαν στις 3 και 4 Απριλίου τη φετινή έκδοση του Ευρωπαϊκού Φόρουμ για τη Μετανάστευση, στο πλαίσιο του οποίου εξετάστηκε ο ρόλος της κοινωνίας πολιτών και των τοπικών αρχών στη διαχείριση της μετανάστευσης και τη διασφάλιση ασφαλών και νόμιμων διόδων προς την ΕΕ.

Νέα των Ομάδων

Οι Ευρωπαίοι εργοδότες ζητούν μια ανοικτή, ενωμένη και ισχυρή ΕΕ

από την Ομάδα Εργοδοτών της ΕΟΚΕ

Λιγότερο από δύο μήνες πριν τις ευρωπαϊκές εκλογές, η Ομάδα Εργοδοτών της ΕΟΚΕ ζητεί μια ανοικτή, ενωμένη και ισχυρή ΕΕ. Οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων δεσμεύονται να εργαστούν για μια ισχυρή και ευημερούσα ΕΕ. Η ισχύς της ΕΕ έγκειται στην ελκυστικότητά της. Για να συνεχίσουμε να επωφελούμαστε από αυτόν τον «ευρωπαϊκό τρόπο ζωής» χρειαζόμαστε ένα ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον. Αυτά είναι ορισμένα από τα κύρια μηνύματα που προέκυψαν από την πολιτική δήλωση που ενέκρινε προσφάτως η Ομάδα Εργοδοτών.

Οι εργαζόμενοι εξετάζουν τον καλύτερο τρόπο αντιμετώπισης του κοινωνικού ντάμπινγκ, αξιοποιώντας παράλληλα τις ευκαιρίες που προσφέρει η κινητικότητα

από την Ομάδα Εργαζομένων της ΕΟΚΕ

Η Ομάδα Εργαζομένων της ΕΟΚΕ φιλοξένησε τον καθηγητή Roberto Pedersini από το Πανεπιστήμιο του Μιλάνου, ο οποίος παρουσίασε τη μελέτη του με θέμα «Σχεδιασμός της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του κοινωνικού και μισθολογικού ντάμπινγκ». Ο Oliver Röpke, πρόεδρος της Ομάδας Εργαζομένων, τόνισε τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι κοινωνικοί εταίροι, και συγκεκριμένα οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, στη διασφάλιση της εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας.

Η Ομάδα «Ευρώπη της Πολυμορφίας» συζητά σχετικά με τον ρόλο της κοινωνίας πολιτών στην υπεράσπιση των κοινών ευρωπαϊκών αξιών

από την Ομάδα «Ευρώπη της Πολυμορφίας» της ΕΟΚΕ

Η Ομάδα «Ευρώπη της Πολυμορφίας» της ΕΟΚΕ θα πραγματοποιήσει την επόμενη έκτακτη συνεδρίασή της στις 7 Μαΐου στο Βουκουρέστι. Η εν λόγω διάσκεψη υψηλού επιπέδου με θέμα θα πραγματοποιηθεί στο αίθριο της Εθνικής Βιβλιοθήκης.

Προσεχώς / Πολιτιστικές εκδηλώσεις της ΕΟΚΕ

Ημέρα ελεύθερης προσέλευσης στην ΕΟΚΕ 2019

Στις 9 Μαΐου εορτάζεται η Ημέρα της Ευρώπης και, ακολουθώντας την παράδοση, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα ανοίξουν και πάλι τις πύλες τους για το κοινό κατά το πρώτο Σάββατο του μήνα, φέτος στις 4 Μαΐου. Φετινό θέμα της εκδήλωσης θα είναι οι ευρωπαϊκές εκλογές στις 23-26 Μαΐου, στο πλαίσιο των οποίων οι Ευρωπαίοι πολίτες θα κληθούν να προσέλθουν στις κάλπες για να εκλέξουν τους εκπροσώπους τους για τα επόμενα πέντε κρίσιμα έτη.

Τα ρουμανικά τοπία του Sorin Onisor εκτίθενται στην ΕΟΚΕ

Η ΕΟΚΕ θα φιλοξενήσει την έκθεση φωτογραφίας Romanian landscapes of my heart ( του αναγνωρισμένου Ρουμάνου φωτογράφου Sorin Onisor.