Μπορεί οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση YEYS να είναι έφηβοι, η άποψή τους ωστόσο όσον αφορά τα ενωσιακά ζητήματα δεν διαφέρει πολύ από αυτήν των ενηλίκων: ενδιαφέρονται όσο και οι γονείς τους για την άνοδο του λαϊκισμού, τις απειλές κατά της δημοκρατίας και τις πρόσφατες εξελίξεις που θα μπορούσαν ενδεχομένως να θέσουν σε κίνδυνο το εγχείρημα της ΕΕ, όπως το Brexit. Έχουν επίσης κατανοήσει ότι η ΕΕ πρέπει να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών μέσω της καλύτερης επικοινωνίας και θεωρούν ότι πιθανή λύση στο ζήτημα αυτό θα μπορούσαν να αποτελέσουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως βασικό εργαλείο για την ενίσχυση της διαφάνειας, της ευαισθητοποίησης και της συμμετοχής στα ενωσιακά ζητήματα.

«Στη χώρα μου υπάρχει έλλειψη πληροφόρησης σχετικά με τις επικείμενες ευρωεκλογές. Προσωπικά δεν γνώριζα τίποτα προτού έρθω στις Βρυξέλλες», δήλωσε μαθητής από την Αυστρία και συμπλήρωσε: «Όταν οι πολιτικοί συζητούν, μιλούν μια γλώσσα που δεν την καταλαβαίνουν οι νέοι.» Στο ζήτημα της επικοινωνίας αναφέρθηκαν και άλλοι συμμετέχοντες, οι οποίοι εμπιστεύτηκαν κυρίως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως εργαλείο για την επικοινωνία με τους νεαρούς ψηφοφόρους: «Δεν υφίσταται σχεδόν καμία επικοινωνία μεταξύ των λογαριασμών της ΕΕ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και των ακολούθων τους. Το περιεχόμενο είναι μάλιστα πολύ βαρετό!», δήλωσε Γερμανός μαθητής.

Στο πλαίσιο των συζητήσεων επισημάνθηκε επίσης ότι η έλλειψη επικοινωνίας θα μπορούσε να συμβάλει στην άνοδο διαφόρων ειδών λαϊκισμού και να αποτελέσει απειλή για τη δημοκρατία και τις ευρωπαϊκής αξίες: «Όσοι κοιμούνται στη δημοκρατία μπορεί να ξυπνήσουν μια μέρα με δικτατορία», δήλωσε μέλος μιας από τις ομάδες. Πολλοί άλλοι συμμετέχοντες αναφέρθηκαν στις αξίες της ΕΕ ως τον κύριο σύνδεσμο μεταξύ των νέων από όλα τα κράτη μέλη: «Προερχόμαστε από διαφορετικές χώρες, αλλά αγωνιζόμαστε για τις ίδιες αξίες», δήλωσε ένα νεαρό κορίτσι, με το οποίο συμφώνησε αμέσως και άλλος συμμετέχων, ο οποίος δήλωσε ότι «Ευρώπη σημαίνει να είμαστε ενωμένοι στην πολυμορφία και να καταβάλλουμε προσπάθειες για τη διατήρηση της ειρήνης και της δημοκρατίας».

Όλοι αυτοί οι προβληματισμοί αντικατοπτρίζονται σε δέκα προτάσεις που συνέταξαν οι μαθητές και στις οποίες περιλαμβάνεται η ανάγκη για σαφήνεια και διαφάνεια στην επικοινωνιακή πολιτική της ΕΕ. Κατά την άποψη των νέων, η λύση βρίσκεται κυριολεκτικά στα χέρια μας υπό τη μορφή των κινητών τηλεφώνων: τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν τη λύση στο πρόβλημα, καθώς επιτρέπουν την άμεση σύνδεση των πολιτικών με τους πολίτες. Όπως δήλωσε ένας από τους μαθητές: «Οι πολιτικοί πιστεύουν ότι οι νέοι δεν ενδιαφέρονται για την πολιτική, πράγμα που δεν αληθεύει. Ωστόσο, εάν επιθυμούν οι νέοι να συμμετέχουν, πρέπει να μάθουν να χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με σύνεση!» (dgf)