Διαθέσιμες Γλώσσες:

Κύριο άρθρο

Αγαπητοί αναγνώστες,

Το τέλος της θητείας μου είναι πλέον πολύ κοντά. Θέλω να επωφεληθώ της ευκαιρίας που μου δίδεται σε αυτό το τελευταίο Κύριο Άρθρο ως Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής προκειμένου να υπενθυμίσω τις σημαντικότερες στιγμές των τελευταίων δυόμιση χρόνων όσον αφορά τις δραστηριότητες και το έργο της ΕΟΚΕ.

Με φόντο μια ολοένα πιο επικριτική απέναντι στην Ευρώπη κοινή γνώμη, αυτή η περίοδος χαρακτηρίστηκε από την βούληση, εκ μέρους της ΕΟΚΕ, να διευρύνει και να εμβαθύνει τις διαβουλεύσεις της με την ευρωπαϊκή κοινωνία των πολιτών προκειμένου οι θέσεις που εκφράζει να αντικατοπτρίζουν πραγματικά την κοινωνία των πολιτών σε όλη την πολυμορφία της.

Ημερολόγιο

23/04/2018 Βρυξέλλες
Ευρωπαϊκός διάλογος με θέμα τη μη κρατική δράση για το κλίμα
05/05/2018 Βρυξέλλες
Η ημέρα της Ευρώπης
23/05/2018 - 24/05/2018 Βρυξέλλες
η σύνοδος ολομέλειας της ΕΟΚΕ και οι εορτασμοί για την 60ή επέτειο της ίδρυσής της
24/05/2018 - 25/05/2018 Βρυξέλλες
Ημέρες της κοινωνίας πολιτών 2018

Εν συντομία

«Ημέρες ενέργειας της ΕΟΚΕ»: Η κοινωνία πολιτών πρέπει να συμμετέχει πιο ενεργά στη συζήτηση για την ενεργειακή πολιτική της ΕΕ

Η κοινωνική δικαιοσύνη και η συμμετοχή της κοινωνίας πολιτών πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων για την ενέργεια σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας διοίκησης, από το τοπικό έως το ενωσιακό. Οι «Ημέρες ενέργειας της ΕΟΚΕ» πραγματοποιήθηκαν στις Βρυξέλλες στις 7 και 8 Μαρτίου 2018 και εκεί αναλύθηκαν η σημερινή κατάσταση και οι μελλοντικές εξελίξεις στην ενεργειακή πολιτική της ΕΕ.

Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει τη συμμετοχή των πολιτών και την χρηστή δημόσια διοίκηση στη συνεδρίαση του ECOSOC του ΟΗΕ

Στόχος της προπαρασκευαστικής συνεδρίασης του ECOSOC στην Πράγα τα τέλη Μαρτίου ήταν να αναδειχθεί η σημασία της συμμετοχής των πολιτών, της χρηστής δημόσιας διοίκησης και των θεσμών χωρίς αποκλεισμούς στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Ατζέντας 2030.

Νέες εκδόσεις

«Διαμόρφωση της Ευρώπης - Πρόσφατα επιτεύγματα της ΕΟΚΕ»

Το ενημερωτικό φυλλάδιο της ΕΟΚΕ με τίτλο «Διαμόρφωση της Ευρώπης - Πρόσφατα επιτεύγματα της ΕΟΚΕ» μόλις δημοσιεύθηκε.

Αυτή η έκδοση, που απευθύνεται τόσο στο ευρύ κοινό όσο και στα άλλα ευρωπαϊκά όργανα, παρουσιάζει επισκόπηση του έργου της ΕΟΚΕ τα τελευταία χρόνια στους κύριους τομείς της ευρωπαϊκής πολιτικής, και συγκεκριμένα όσον αφορά τα οικονομικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά και διεθνή ζητήματα.

Νέα της ΕΟΚΕ

Ευχαριστούμε, Πρόεδρε Ντάση και Αντιπρόεδροι Lobo Xavier και Smyth!

«Ενωμένη, δημοκρατική, αλληλέγγυα, ειρηνική και ευημερούσα Ευρώπη κοντά στους πολίτες της»

Γιώργος Ντάσης, Πρόεδρος της ΕΟΚΕ από το 2015 έως το 2018

Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει την παρουσίαση του Ευρωπαίου επιτρόπου κ. Ansip με θέμα την επικείμενη στρατηγική για την τεχνητή νοημοσύνη

Η κ. Catelijne Muller, εισηγήτρια της γνωμοδότησης της ΕΟΚΕ με θέμα την τεχνητή νοημοσύνη, σημειώνει ότι η στρατηγική —όπως την εξέθεσε ο Ευρωπαίος επίτροπος κ. Ansip κατά τη σύνοδο ολομέλειας της ΕΟΚΕ στις 15 Μαρτίου— ανταποκρίνεται απολύτως στο αίτημα της ΕΟΚΕ η ΕΕ να θεσπίσει πρώτη παγκοσμίως ένα πλαίσιο υπεύθυνης ανάπτυξης και διάταξης της τεχνητής νοημοσύνης.

Το μέλλον της εργασίας - η ζωτική σημασία της γεφύρωσης του χάσματος δεξιοτήτων

Στη γνωμοδότησή της με θέμα «Το μέλλον της εργασίας» που εγκρίθηκε κατά τη σύνοδο ολομέλειας του Μαρτίου, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) ζήτησε από τα κράτη μέλη να επικεντρωθούν στην εκπαίδευση και την κατάρτιση και να προσαρμόσουν τα εκπαιδευτικά τους συστήματα στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, που προς το παρόν υφίστανται ταχείες και ριζικές αλλαγές που επέφερε η νέα ψηφιακή και βιομηχανική επανάσταση.

«Η ΕΠΠ πρέπει να καταστεί ισχυρό εργαλείο για τη συμμετοχή των πολιτών»

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ) αποσκοπεί στην προώθηση της ενεργού συμμετοχής του πολίτη στα κοινά και της συμμετοχικής δημοκρατίας, και έχει τη δυνατότητα να συμβάλει στην αντιμετώπιση του δημοκρατικού ελλείμματος της ΕΕ. Είναι, επίσης, ένα μέσο που μπορεί να ενώσει τους Ευρωπαίους γύρω από έναν κοινό σκοπό και, ως εκ τούτου, να ενισχύσει το αίσθημα της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Ωστόσο, για την πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού της, θα πρέπει να συνοδεύεται από διάλογο και να έχει ικανό αντίκτυπο.

Ό,τι δεν επιτρέπεται στον πραγματικό κόσμο, πρέπει επίσης να απαγορεύεται στον ψηφιακό κόσμο

Η ΕΟΚΕ αναγνωρίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την «Αντιμετώπιση παράνομου περιεχομένου στο Διαδίκτυο» ως ένα πρώτο βήμα, καλεί ωστόσο την Επιτροπή να θεσπίσει προγράμματα και αποτελεσματικά μέτρα που να παρέχουν ένα σταθερό και συνεπές νομικό πλαίσιο για την αποτελεσματική αφαίρεση παράνομου περιεχομένου. 

Η ΕΟΚΕ ζητεί να διατηρηθεί η δυναμική στην εφαρμογή της Τραπεζικής Ένωσης

Carlos Trias Pinto and Daniel Mareels

Η ΕΟΚΕ ζητεί τα μέτρα που προτείνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης και την εμβάθυνση της ΟΝΕ να υλοποιηθούν πλήρως χωρίς καθυστέρηση.

Η ΕΟΚΕ ζητεί την εκ νέου επιβεβαίωση του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου

RAPPORTEUR SPEAKING

«Προκειμένου να υπερκεραστεί η αύξηση των ανισοτήτων στην ευρωπαϊκή κοινωνία, η κοινωνική βιωσιμότητα θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ και το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο να επιβεβαιωθεί εκ νέου ως εγγύηση κοινωνικής προστασίας για όλους τους πολίτες στην εποχή της ψηφιοποίησης και της παγκοσμιοποίησης», τόνισε η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ), κατά τη σύνοδο ολομέλειας του Μαρτίου.

Ευρωπαϊκή ημέρα του καταναλωτή 2018: Οι καταναλωτές χρειάζονται καλύτερη προστασία στο διαδίκτυο

«Ποια είναι η καλύτερη μέθοδος για την εξασφάλιση της διαδικτυακής προστασίας των καταναλωτών;»: Αυτό ήταν το θέμα της 20ής Ευρωπαϊκής Ημέρας του Καταναλωτή, μιας κοινής εκδήλωσης της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ) και της Βουλγαρικής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, που έλαβε χώρα στη Σόφια στις 20 Μαρτίου.

Το 4ο Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τη Μετανάστευση εστιάζει στην ένταξη των μεταναστών στην αγορά εργασίας

Το ετήσιο Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τη Μετανάστευση, που διοργανώθηκε από κοινού από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) και την Επιτροπή, είχε ως κυρίως θέμα τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που αφορούν την υποστήριξη των μεταναστών στην ενσωμάτωσή τους στην αγορά εργασίας της ΕΕ. Το φόρουμ συγκέντρωσε περισσότερες από 120 οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών καθώς και εκπροσώπους τοπικών και εθνικών κυβερνήσεων και θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

Καλωσορίζουμε θερμά τη νέα μας αρχισυντάκτρια

Από τις 3 Απριλίου 2018, η Ewa Haczyk-Plumley είναι η νέα προϊσταμένη της Μονάδας Τύπου της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής.

Νέα των Ομάδων

Η γεφύρωση του χάσματος δεξιοτήτων - Η άποψη των εργοδοτών

από την Ομάδα Εργοδοτών της ΕΟΚΕ

Η αντιμετώπιση του χάσματος δεξιοτήτων είναι ένα πολυδιάστατο έργο, το οποίο απαιτεί δουλειά, όχι μόνον όσον αφορά τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, αλλά και την αλλαγή της νοοτροπίας των ανθρώπων. Εξαιτίας των ταχέως μεταβαλλόμενων ρυθμών που παρατηρούνται σήμερα, δεν είναι εύκολο να εντοπιστούν οι μελλοντικές ανάγκες σε δεξιότητες. Πρέπει να δεχθούμε ότι το μέλλον της εργασίας απαιτεί διά βίου μάθηση, ούτως ώστε να εξασφαλίζουμε τη συνεχή προσαρμογή των δεξιοτήτων μας στις μεταβαλλόμενες ανάγκες. Αυτά ήταν ορισμένα από τα συμπεράσματα της διάσκεψης «Η γεφύρωση του χάσματος δεξιοτήτων για οικονομική ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας από την επιχειρηματική σκοπιά», που πραγματοποιήθηκε στις 22 Μαρτίου 2018 στη Σόφια της Βουλγαρίας.

Χρηματοδότηση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων

της Ομάδας Εργαζομένων της ΕΟΚΕ

Είναι επιτακτική η ανάγκη ενίσχυσης των πολιτικών αλληλεγγύης και εξάλειψης των κοντόφθαλμων πολιτικών, του εθνικισμού και του ρατσισμού στην Ευρώπη.

Ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων είναι θεμελιώδους σημασίας για τη βελτίωση των εργασιακών και μισθολογικών συνθηκών και των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας στην Ευρώπη, με μέλημα την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, την αναβάθμιση των κοινωνικών προτύπων και τη σύγκλιση μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ συμπεριλαμβανομένων των συλλογικών διαπραγματεύσεων και της πρόσβασης στις κοινωνικές υπηρεσίες.

Τρόποι ενίσχυσης της βιώσιμης ανάπτυξης και της συνοχής σε ευάλωτες περιφέρειες

από την Ομάδα Διαφόρων Δραστηριοτήτων της ΕΟΚΕ

Στις 6 Μαρτίου, η Ομάδα Διαφόρων Δραστηριοτήτων της ΕΟΚΕ πραγματοποίησε έκτακτη συνεδρίαση στη Σόφια, στο πλαίσιο της Βουλγαρικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Επρόκειτο για την τελευταία εκδήλωση της Ομάδας υπό την προεδρία του κ. Luca Jahier.

Προσεχώς / Πολιτιστικές εκδηλώσεις της ΕΟΚΕ

Ημέρα ελεύθερης προσέλευσης (Open Doors Day) – 5 Μαΐου 2018

Το Σάββατο, 5 Μαΐου 2018, η ΕΟΚΕ, μαζί με άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ, θα ανοίξει τις πόρτες της στο κοινό για να γιορτάσει την Ημέρα της Ευρώπης.