Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) πραγματοποίησε συζήτηση με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) σχετικά με το μέλλον της εργασίας και τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, με σκοπό να διερευνηθούν οι περαιτέρω δίαυλοι συνεργασίας και να ενταθούν οι προσπάθειες ώστε ο ταχέως εξελισσόμενος κόσμος της εργασίας να καταστεί δίκαιος, αξιοπρεπής και χωρίς αποκλεισμούς για τις επερχόμενες γενεές.

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, στη σύνοδο ολομέλειας της ΕΟΚΕ, το όργανο της ΕΕ που εκπροσωπεί την κοινωνία των πολιτών της Ευρώπης. Η ΕΟΚΕ υποδέχτηκε τον Γενικό Διευθυντή της ΔΟΕ Guy Ryder, ο οποίος παρουσίασε τη Διακήρυξη για την εκατοστή επέτειο της ΔΟΕ με θέμα το Μέλλον της Εργασίας.

Αφού συνεχάρη τον Guy Ryder για την εκατοστή επέτειο της ΔΟΕ, ο Πρόεδρος της ΕΟΚΕ Luca Jahier δήλωσε ότι η ΕΟΚΕ δεσμεύεται να συνεχίσει τις συζητήσεις σχετικά με το μέλλον της εργασίας.

Απευθυνόμενος στην ολομέλεια, ο κ. Ryder είπε ότι η ΔΟΕ έχει αναλάβει το καθήκον να επεξεργαστεί τη διαμόρφωση του μέλλοντος της εργασίας σύμφωνα με τις αξίες μας, σε ένα πλαίσιο όπου ο φόβος αποτελεί κοινό τόπο όταν οι άνθρωποι αναλογίζονται το εργασιακό τους μέλλον.

Δήλωσε ότι η Διακήρυξη για την εκατοστή επέτειο περιέχει πολλά κοινά στοιχεία με τον Ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Τόνισε τη σημασία της προστασίας του θεσμού των συλλογικών διαπραγματεύσεων και εξέφρασε την πεποίθηση ότι η ΕΟΚΕ μπορεί να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στο θέμα αυτό. Επεσήμανε επίσης τον αντίκτυπο που θα μπορούσαν να έχουν οι γνωμοδοτήσεις της ΕΟΚΕ στα παγκόσμια εργασιακά και κοινωνικά πρότυπα και στη συνεργασία με τις εκτός ΕΕ χώρες.

Σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, ο κ. Ryder είπε ότι η μετάβαση σε ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα το 2050 δεν αφορά «τον σχεδιασμό του μέλλοντος για τους ανθρώπους αλλά με τους ανθρώπους».

Προσδοκώντας περαιτέρω συνεργασία μεταξύ της ΕΟΚΕ και της ΔΟΕ, τα μέλη της ΕΟΚΕ και ο κ. Ryder αντάλλαξαν απόψεις για τις μείζονες προκλήσεις στην οικονομία.

Λίγο πριν από τη σύνοδο ολομέλειας, η Αντιπρόεδρος Επικοινωνίας της ΕΟΚΕ, η κ. Isabel Caño Aguilar, εγκαινίασε έκθεση με τίτλο «100 χρόνια κοινωνικής προστασίας με τη ΔΟΕ». (ll)