Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή διοργάνωσε διάσκεψη υψηλού επιπέδου με προσκεκλημένους κορυφαίους ειδήμονες σε θέματα πολιτικών αναπηρίας, οι οποίοι ανέλυσαν τη νέα στρατηγική της ΕΕ για την αναπηρία. Η εν λόγω στρατηγική είναι υπό κατάρτιση και αναμένεται να επηρεάσει βαθύτατα εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ με αναπηρία σε όλους τομείς της ζωής κατά την επόμενη δεκαετία.

Σκοπός της διάσκεψης, που είχε ως τίτλο «Διαμόρφωση του θεματολογίου 2020-2030 της ΕΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία», ήταν να παρουσιάσει τις συστάσεις και τις προτάσεις της ΕΟΚΕ για τη νέα στρατηγική, αλλά και να προσφέρει ένα δημόσιο βήμα για την ανταλλαγή απόψεων και στοιχείων που θα αποτελέσουν μέρος των εκτενών διαβουλεύσεων ενόψει της προετοιμασίας και της οριστικοποίησης της στρατηγικής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τους πρώτους μήνες του 2021.

Με τη νέα σύνθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και ενόψει της νέας περιόδου δημοσιονομικού προγραμματισμού, η στιγμή είναι ιδανική για την εκπόνηση μιας νέας στρατηγικής για τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ). Με την υιοθέτηση της γνωμοδότησής της, η ΕΟΚΕ, πρώτη, συμβάλλει στη συζήτηση που άνοιξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την αναπηρία, δήλωσε η αρμόδια σε θέματα επικοινωνίας Αντιπρόεδρος της ΕΟΚΕ, Isabel Caño Aguilar, κηρύσσοντας την έναρξη της διάσκεψης.

Παρουσιάζοντας τις προτάσεις της ΕΟΚΕ, ο εισηγητής της γνωμοδότησης της ΕΟΚΕ, Γιάννης Βαρδακαστάνης, ο οποίος είναι και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία, δήλωσε ότι το νέο θεματολόγιο θα πρέπει να είναι πολύ πιο σφαιρικό και φιλόδοξο από το σημερινό.

Η ΕΟΚΕ ζήτησε να ευθυγραμμιστεί πλήρως η νέα στρατηγική με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (ΣΗΕΔΑΑ), το Θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030 και τον Ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Η πλήρης εφαρμογή θα πρέπει να διασφαλιστεί με την άσκηση πίεσης στα κράτη μέλη, μέσω του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, για την ανάπτυξη δικών τους στρατηγικών για την αναπηρία.

Ο κ. Βαρδακαστάνης τόνισε πόσο σημαντικό είναι να δίνεται λόγος στις οργανώσεις των ΑμεΑ κατά την εκπόνηση και την εφαρμογή πολιτικών στο πλαίσιο του θεματολογίου για την αναπηρία.

Η Ευρωπαία επίτροπος Ισότητας Helena Dalli δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καταρτίσει το νέο θεματολόγιο με βάση τα αποτελέσματα της εν εξελίξει αξιολόγησης της ισχύουσας στρατηγικής και θα εξασφαλίσει περισσότερη δικαιοσύνη στην καθημερινή ζωή των πολιτών με αναπηρία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένει να έχει ολοκληρώσει την αξιολόγηση της ισχύουσας στρατηγικής έως τον Ιούλιο του 2020 και, με βάση το προκαταρκτικό θεματολόγιο, να πραγματοποιήσει επίσημες διαβουλεύσεις με θέμα τη νέα στρατηγική μαζί με άλλα θεσμικά όργανα και εταίρους. Μόλις συγκεντρωθούν όλες οι σχετικές παρατηρήσεις, η Επιτροπή θα εκδώσει την ανακοίνωση με θέμα τη νέα στρατηγική για την αναπηρία εντός των πρώτων τριών μηνών του 2021. (ll)