Σε έκθεση της ΕΟΚΕ διαπιστώνεται ότι η κατάσταση που επικρατεί όσον αφορά την κατ’ οίκον παροχή φροντίδας δεν είναι βιώσιμη, καθώς οι φροντιστές εργάζονται υπό συνθήκες που αγγίζουν τα όρια της εκμετάλλευσης ενώ οι αποδέκτες φροντίδας δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν οικονομικά προσιτές και ποιοτικές υπηρεσίες φροντίδας. Η κατάσταση αυτή είναι αποτέλεσμα της έλλειψης κρατικής στήριξης στον κλάδο της περίθαλψης και αποτελεί απόρροια αμέλειας σε πολιτικό επίπεδο.

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) δημοσίευσε έκθεση σχετικά με το μέλλον της κατ’ οίκον παροχής φροντίδας στην Ευρώπη στην οποία επισημαίνεται ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη μεγαλύτερης κρατικής συμμετοχής και ανάληψης αποτελεσματικής δράσης σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη διευθέτηση της επισφαλούς κατάστασης τόσο των φροντιστών όσο και των αποδεκτών φροντίδας σε αυτόν τον ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο.

Σύμφωνα με την έκθεση, δεδομένου ότι η ζήτηση για μακροχρόνια και κατ’ οίκον φροντίδα συνεχίζει να αυξάνεται λόγω της δημογραφικής αλλαγής, της γήρανσης του ευρωπαϊκού πληθυσμού και της αύξησης των χρόνιων αναγκών σε θέματα υγείας, το κράτος δεν θα πρέπει απλώς να επενδύσει μαζικά στον οικονομικό τομέα της περίθαλψης για την επιδότησή του στο εγγύς μέλλον, αλλά και να αναλάβει καθοριστικό ρόλο για την κανονιστική ρύθμιση και την επαγγελματοποίηση των υπηρεσιών φροντίδας.

Η έκθεση, στην οποία ως φροντιστές κατ’ οίκον ορίζονται οι εργαζόμενοι που απασχολούνται για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας με αποδέκτες ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία που διαμένουν σε ιδιωτικές κατοικίες, προβαίνει σε απολογισμό των επισκέψεων που πραγματοποίησε η ΕΟΚΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Ιταλία και την Πολωνία· οι χώρες αυτές επιλέχθηκαν επειδή αποτελούν συγχρόνως χώρες προέλευσης και προορισμού των φροντιστών κατ’ οίκον ανά την επικράτεια της ΕΕ.

Οι επισκέψεις στις εν λόγω χώρες και η σχετική έκθεση αποτελούν συνέχεια της γνωμοδότησης που εκπόνησε η ΕΟΚΕ το 2016 με θέμα «Τα δικαιώματα του εσωτερικού προσωπικού παροχής φροντίδας», του πρώτου εγγράφου πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ που έθιξε το ζήτημα των συνθηκών εργασίας του προσωπικού στον συγκεκριμένο κλάδο.

«Τα άτομα με τα οποία συζητήσαμε ―είτε εκπροσωπούσαν τους εργαζόμενους, είτε τους εργοδότες είτε τους αποδέκτες φροντίδας― άσκησαν κοινή κριτική σχετικά με τα πολυάριθμα διαρθρωτικά προβλήματα που συνεπάγεται η κατ’ οίκον παροχή φροντίδας. Το ζήτημα σχετικά με το οποίο ασκήθηκε η δριμύτερη κριτική συνίσταται στη λειτουργία του εν λόγω κλάδου μέσω της εκμετάλλευσης μεταναστριών και γυναικών που ασκούν επαγγέλματα μεγάλης κινητικότητας, γεγονός το οποίο ―εκτός από ανήθικο και επαίσχυντο― είναι επίσης μη βιώσιμο», δήλωσε ο Δρ. Adam Rogalewski, ο οποίος συνέταξε την έκθεση από κοινού με τον Karol Florek, ερευνητή του πανεπιστημίου του Cambridge.

Το πλήρες κείμενο της έκθεσης διατίθεται εδώ (ll)