Η ΕΟΚΕ θα στηρίξει τις προσπάθειες της Επιτροπής για δράσεις αντίστοιχες των προσδοκιών με στόχο την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050 και την τοποθέτηση της βιωσιμότητας στο επίκεντρο της ατομικής και συλλογικής μας ευθύνης. Στη σύνοδο ολομέλειας που διεξήχθη στις Βρυξέλλες στις 20 Φεβρουαρίου 2020, ο πρόεδρος της ΕΟΚΕ Luca Jahier επιδοκίμασε το φετινό πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την εστίασή του στη βιώσιμη ανάπτυξη για μια οικολογικότερη Ευρώπη.

Λαμβάνοντας το λόγο σε συζήτηση με τον Maroš Šefčovič, Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιο για τις Διοργανικές Σχέσεις και τη Διερεύνηση Προοπτικών, ο κ. Jahier επεσήμανε ότι η ΕΟΚΕ επιδοκιμάζει την κινητήρια δύναμη πίσω από το πρώτο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής που προωθεί τη μετάβαση σε μια δίκαιη, κλιματικά ουδέτερη και ψηφιακή Ευρώπη. «Στηρίζουμε πλήρως την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία ως βασικό παράγοντα αλλαγής και για αυτό το λόγο η ΕΟΚΕ είναι διατεθειμένη να θεσπίσει μόνιμο διάλογο για τη βιώσιμη ανάπτυξη», δήλωσε ο κ. Jahier.

Ο κ. Šefčovič επεσήμανε με ευχαρίστηση ότι οι κύριες προτεραιότητες του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2020 ανταποκρίνονται σε αυτές που είχε προσδιορίσει η ΕΟΚΕ και, συγκεκριμένα, στη διττή ψηφιακή και κλιματική μετάβαση, στις προκλήσεις της δημογραφικής αλλαγής και στην ανάγκη να εξασφαλίσουμε ότι οι επιχειρήσεις και η βιομηχανία μας θα συνεχίσουν να καινοτομούν και να είναι ανταγωνιστικές σε ένα πιο απαιτητικό παγκόσμιο περιβάλλον. «Το πρόγραμμα εργασίας του 2020 δεν θα αποτελέσει απλά τη βάση των εργασιών μας για το πρώτο έτος της θητείας μας, αλλά θα καθορίσει και το όραμα, την κατεύθυνση και το βηματισμό της για τα επόμενα πέντε και πλέον χρόνια. Πρόκειται για ένα φιλόδοξο πρόγραμμα, με 43 στόχους ή δέσμες πολιτικής», υπογράμμισε ο κ. Šefčovič. (mp)