Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εξασφαλίσει μόνιμη πρόσβαση σε πρώτες ύλες το συντομότερο δυνατόν, προκειμένου να αναπτύξει μια ισχυρή βιομηχανία συσσωρευτών για τα ηλεκτρικά οχήματα. Ο κώδωνας του κινδύνου κρούστηκε επ' αυτού του θέματος στο πλαίσιο συζήτησης που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, στις 5 Φεβρουαρίου 2020, κατά τη συνεδρίαση του τμήματος «Μεταφορές, ενέργεια, υποδομές και κοινωνία των πληροφοριών» (TEN).

Η διάδοση της ηλεκτροκίνησης, η οποία είναι συνυφασμένη με μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, αποτελεί το επόμενο βήμα προς την επίτευξη των στόχων των αειφόρων μεταφορών και της κλιματικής ουδετερότητας. Ωστόσο, η Ευρώπη θα μπορέσει να εγκαταλείψει τα ορυκτά καύσιμα και να υιοθετήσει την ηλεκτροκίνηση, μόνον εάν εξασφαλίσει μόνιμη πρόσβαση σε πρώτες ύλες για συσσωρευτές.

Ο Colin Lustenhouwer, εισηγητής της περυσινής γνωμοδότησης της ΕΟΚΕ με θέμα τους συσσωρευτές, επισήμανε ότι είναι ζωτικής σημασίας να ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τα επείγοντα μέτρα που απαιτείται να ληφθούν και δήλωσε τα εξής: «Πρέπει να αναλάβουμε άμεση δράση. Η προσβασιμότητα σε πρώτες ύλες συνιστά ένα μόνιμο ζήτημα σε έναν τομέα όπου η Ευρώπη διαθέτει περιορισμένους πόρους και επιθυμεί να εγγυηθεί τον εφοδιασμό. Η ηλεκτροκίνηση είναι η μόνη λύση για τη μετάβαση στα βιώσιμα καύσιμα και προς τούτο χρειάζονται συσσωρευτές.»

Οι πρώτες ύλες δεν διατίθενται στην Ευρώπη στον βαθμό που απαιτείται και πρέπει να εισάγονται. Το λίθιο, το νικέλιο, το μαγγάνιο και το κοβάλτιο προέρχονται κυρίως από τη Νότια Αμερική και την Ασία. Αυτό σημαίνει ότι, εάν η ΕΕ δεν αναλάβει δράση, θα εξαρτάται ολοένα και περισσότερο από τρίτες χώρες, όπως η Βραζιλία και η Κίνα.

Ο πρόεδρος του τμήματος TEN, Pierre Jean Coulon, κατέληξε στο εξής συμπέρασμα: «Προκειμένου να εξασφαλίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον, πρέπει να αξιολογήσουμε τον συνολικό κύκλο ζωής των συσσωρευτών και να εφοδιαστούμε με τους απαιτούμενους πόρους. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις μπορούν να πρωτοστατήσουν στον κλάδο της ανάπτυξης και χρήσης συσσωρευτών στην παγκόσμια αγορά μόνον εάν καταφέρουν να σημειώσουν ένα τεράστιο άλμα προόδου τα επόμενα χρόνια.» (mp)