της Ομάδας «Ευρώπη της πολυμορφίας» της ΕΟΚΕ

Η Ομάδα «Ευρώπη της πολυμορφίας» της ΕΟΚΕ θα διοργανώσει διάσκεψη στη Ριέκα της Κροατίας όπου θα αναλυθεί η συμβολή των ενεργών πολιτών στην αντιμετώπιση ορισμένων από τα σοβαρότερα ζητήματα που απασχολούν σήμερα την Ευρώπη.

Τα τελευταία χρόνια η ΕΕ καλείται να βρει λύσεις σε ζητήματα όπως η κλιματική αλλαγή και η απώλεια της βιοποικιλότητας, η αυξημένη μετανάστευση και ο συρρικνούμενος χώρος της κοινωνίας των πολιτών· ζητήματα τα οποία δυνητικά υπονομεύουν με νέους τρόπους τις θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ.

Από την άλλη πλευρά, η ΕΕ βιώνει επίσης την ενεργό συμμετοχή των πολιτών της στα κοινά. Κατά τη διάρκεια αυτών των διεργασιών πολλοί πολίτες ανά την ΕΕ έχουν επιδείξει αλληλεγγύη στους συνανθρώπους τους και προθυμία να επιδιώξουν έναν πιο βιώσιμο τρόπο ζωής.

Πρόθεση της Ομάδας «Ευρώπη της πολυμορφίας» της ΕΟΚΕ είναι να ασχοληθεί με αυτό το θέμα, καλώντας τα μέλη και τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών να ανταλλάξουν απόψεις ως προς τη συμβολή τους στην προαγωγή και την προστασία θεμελιωδών ευρωπαϊκών αρχών όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, η δημοκρατία, η ισότητα και το κράτος δικαίου.

Η διάσκεψη με τίτλο «Η κοινωνία πολιτών ως ραχοκοκαλιά των ευρωπαϊκών αξιών» θα διεξαχθεί στη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της παραθαλάσσιας κροατικής πόλης της Ριέκας, η οποία έχει ανακηρυχθεί Ευρωπαϊκή πολιτιστική πρωτεύουσα για το τρέχον έτος.

Η συζήτηση θα γίνει σε τρεις συνεδρίες με συντονιστές μέλη της Ομάδας «Ευρώπη της πολυμορφίας» από την Κροατία.

Η πρώτη θεματική συνεδρία, με συντονίστρια την κ. Pavić-Rogoŝić, θα εξετάσει τη συμβολή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στη διαφύλαξη των κύριων στυλοβατών της δημοκρατίας: ανεξάρτητων δικαστικών αρχών και λοιπών θεσμών, κοινωνίας των πολιτών με κριτικό πνεύμα και αδέσμευτων ΜΜΕ.

Στη δεύτερη θεματική συνεδρία οι ομιλητές και οι ακροατές θα αναζητήσουν τρόπους με τους οποίους η ΕΕ και οι αρμόδιοι φορείς για την ανάπτυξη της αλληλεγγύης μεταξύ των πολιτών μπορούν να συνεργαστούν για να δώσουν μια βιώσιμη λύση στις έντονες μεταναστευτικές ροές. Τη συνεδρία θα συντονίσει η κ. Marina Škrabalo.

Τέλος, η τρίτη θεματική συνεδρία, με συντονιστή τον κ. Toni Vidan, θα εστιάσει στην ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία και στον ρόλο των οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών στην ανάπτυξη και εφαρμογή αυτού του εν δυνάμει μεταρρυθμιστικού θεματολογίου της ΕΕ.

Η διάσκεψη είχε αρχικά προγραμματιστεί για τις 25 Μαρτίου, αλλά αναβλήθηκε εξαιτίας της έξαρσης του κοροναϊού. Για περισσότερες πληροφορίες μπορεί να ανατρέξετε σε αυτόν τον σύνδεσμο: https://bit.ly/2xsqqEY.