Η ΕΟΚΕ επανέλαβε σθεναρά το αίτημά της για ένα πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) ανερχόμενο σε ποσοστό 1,3 % του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος της ΕΕ των 27 για την περίοδο 2021-2027. Το αίτημα αυτό διατυπώνεται σε μια κρίσιμη καμπή της πορείας προς την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ, κατά την οποία το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξακολουθεί να προσπαθεί να καθορίσει τη θέση του.

Κατά τη διάρκεια συζήτησης σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων για το ΠΔΠ που πραγματοποίησε το τμήμα ECO τον Φεβρουάριο με τον Johan Van Overtveldt, πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα μέλη της ΕΟΚΕ κάλεσαν το Κοινοβούλιο να προασπίσει έναν φιλόδοξο προϋπολογισμό της ΕΕ. Κατά την παρούσα συγκυρία γεωπολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας, κυρίαρχων παγκόσμιων τάσεων, κοινωνιακών προκλήσεων και προώθησης της νέας Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εγκρίνει έναν ισχυρό προϋπολογισμό ο οποίος να αντικατοπτρίζει τις δράσεις που προτίθεται να αναλάβει.

Ο Stefano Palmieri, πρόεδρος του τμήματος ECO, δήλωσε τα εξής: «Είναι ζωτικής σημασίας να επιτευχθεί ένα συνεκτικό ΠΔΠ για μετά το 2020, ικανό να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις που τίθενται για την ΕΕ: στη νέα Πράσινη Συμφωνία, στις αλλαγές που επιφέρει η ψηφιακή οικονομία και στη σημασία της διαφύλαξης μιας αποτελεσματικής πολιτικής για τη συνοχή».

Τα μέλη της ΕΟΚΕ υπογράμμισαν ότι σήμερα, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, η ΕΕ χρειάζεται έναν αξιόπιστο και φιλόδοξο νέο προϋπολογισμό προκειμένου να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πολιτών της.

Ο προσκεκλημένος ομιλητής κ. Van Overtveldt ανέφερε ότι επικρατεί αβεβαιότητα ως προς τον τρόπο με τον οποίο θα εξελιχθεί η ενότητα του Κοινοβουλίου όσον αφορά την υποστήριξη του αιτήματος περί ποσοστού 1,3 % του ΑΕΕ κατά τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και δήλωσε τα εξής: «Μπορώ πάντως να σας διαβεβαιώσω ότι πάγια πρόθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι να διαπραγματευθεί σκληρά σχετικά με [τη] συμβιβαστική λύση που θα επικρατήσει τελικά». Ωστόσο, το Κοινοβούλιο θα επιμείνει σε ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης, δεδομένου ότι δεν μπορεί να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο μη επίτευξης συμφωνίας πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021, πράγμα το οποίο ενδέχεται να επηρεάσει δυσμενώς την έγκαιρη έναρξη των νέων προγραμμάτων.

Τέλος, οι ομιλητές παρότρυναν τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων να καταλήξουν, το συντομότερο δυνατόν, σε μια συμφωνία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η οποία να μπορεί να επικροτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Συμβουλευθείτε τη σχετική γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ. (jk)