Καθώς το νέο θεματολόγιο της ΕΕ για την αναπηρία βρίσκεται στο στάδιο της προετοιμασίας, στο 4ο επεισόδιο με τίτλο Ο μακρύς και δύσβατος δρόμος προς την προσβασιμότητα, εξετάζουμε την κατάσταση όσον αφορά την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία. Συζητούμε σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβεί η ΕΕ για τη μείωση του αποκλεισμού στους χώρους εργασίας της όσον αφορά όχι μόνο το φυσικό περιβάλλον, αλλά και τη συλλογική νοοτροπία μιας κοινωνίας που σχεδόν αναπόφευκτα αδυνατεί να αντιμετωπίσει ένα άτομο με διαφορετικό τρόπο, πέραν του πρίσματος της αναπηρίας του.

Καθώς το νέο θεματολόγιο της ΕΕ για την αναπηρία βρίσκεται στο στάδιο της προετοιμασίας, στο 4ο επεισόδιο με τίτλο Ο μακρύς και δύσβατος δρόμος προς την προσβασιμότητα, εξετάζουμε την κατάσταση όσον αφορά την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία. Συζητούμε σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβεί η ΕΕ για τη μείωση του αποκλεισμού στους χώρους εργασίας της όσον αφορά όχι μόνο το φυσικό περιβάλλον, αλλά και τη συλλογική νοοτροπία μιας κοινωνίας που σχεδόν αναπόφευ...Περισσοτερα

Καθώς το νέο θεματολόγιο της ΕΕ για την αναπηρία βρίσκεται στο στάδιο της προετοιμασίας, στο 4ο επεισόδιο με τίτλο Ο μακρύς και δύσβατος δρόμος προς την προσβασιμότητα, εξετάζουμε την κατάσταση όσον αφορά την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία. Συζητούμε σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβεί η ΕΕ για τη μείωση του αποκλεισμού στους χώρους εργασίας της όσον αφορά όχι μόνο το φυσικό περιβάλλον, αλλά και τη συλλογική νοοτροπία μιας κοινωνίας που σχεδόν αναπόφευκτα αδυνατεί να αντιμετωπίσει ένα άτομο με διαφορετικό τρόπο, πέραν του πρίσματος της αναπηρίας του.

Ο Frank Sioen και η Alba Gonzalez, δύο άτομα με αναπηρία, μας ενημερώνουν σχετικά με τις δυσχέρειες και τα εμπόδια που χρειάστηκε να υπερνικήσουν για να βρουν και να διατηρήσουν μια θέση εργασίας. Ο Mark Priestley, καθηγητής πολιτικής για την αναπηρία στο Πανεπιστήμιο του Leeds, εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία στην εργασία στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών νόμων και πολιτικών κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Επίσης, ο Γιάννης Βαρδακαστάνης, μέλος της ΕΟΚΕ, εξετάζει ποια συγκεκριμένα μέτρα θα πρέπει να περιλαμβάνει η στρατηγική της ΕΕ για την αναπηρία κατά την επόμενη δεκαετία, προκειμένου η προσβασιμότητα να καταστεί πραγματικότητα στην Ευρώπη.(ll)

Λιγοτερα