Το πρόγραμμα PEACE της ΕΕ στη Βόρεια Ιρλανδία πρέπει να συνεχιστεί μετά το Brexit

Η ΕΟΚΕ υιοθέτησε στη σύνοδο ολομέλειας του Φεβρουαρίου μια γνωμοδότηση με την οποία υποστηρίζεται η συνέχιση του ευρωπαϊκού προγράμματος για την ειρήνη και τη συμφιλίωση (PEACE/European Peace and Reconciliation Programme) στη Βόρεια Ιρλανδία μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ. Η συνέχιση αυτής της στήριξης θεωρείται ζωτικής σημασίας, δεδομένου του ευαίσθητου χαρακτήρα της συζήτησης για τα σύνορα μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ιρλανδίας στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για το Brexit.

Στη γνωμοδότηση που εκπόνησε η κ. Jane Morrice υπογραμμίζεται ότι . Συνιστάται, επίσης, όχι μόνο η διατήρηση του προγράμματος PEACE στη μορφή που προτείνεται, αλλά και η παράταση της διάρκειάς του, δεδομένου ότι η διαδικασία επίλυσης των συγκρούσεων θα χρειαστεί χρόνο και απαιτεί μια πιο μακροπρόθεσμη δέσμευση σε σχέση με τους ισχύοντες κύκλους χρηματοδότησης.

Η ΕΟΚΕ δηλώνει ότι θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στις δραστηριότητες επικοινωνίας προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι πολίτες έχουν πλήρη επίγνωση του θετικού ρόλου που διαδραματίζει η ΕΕ. Προτείνει, επίσης, να χρησιμοποιηθεί το σήμα του «Λευκού περιστεριού» () ως σύμβολο των έργων του προγράμματος PEACE που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, συνδέοντάς το με μια γνωμοδότηση που θα παρουσιάσει η κ. Jane Morrice κατά τη σύνοδο ολομέλειας της ΕΟΚΕ του Μαρτίου με τίτλο Ο «Δρόμος του λευκού περιστεριού»: μια πρόταση για μια παγκόσμια στρατηγική εδραίωσης της ειρήνης υπό την ηγεσία της ΕΕ. Με την εν λόγω γνωμοδότηση προτείνεται η χάραξη ευρωπαϊκού δρόμου ειρήνης, ο οποίος θα εκτείνεται από τη Βόρεια Ιρλανδία έως τη Λευκωσία, στην Κύπρο, με την ονομασία ο «Δρόμος του λευκού περιστεριού» (the ), και θα ακολουθήσει την πορεία του Ιρλανδού προσκυνητή Κολουμβάνου, συνδέοντάς την με άλλες διαδρομές όπως, για παράδειγμα, με τον «Δρόμο του Δυτικού Μετώπου» () και, μέσω των Βαλκανίων, θα συνδέει τα δύο διαιρεμένα νησιά στις αντίθετες πλευρές της Ευρώπης. (dgf)