από την Ομάδα Εργοδοτών της ΕΟΚΕ

Η επιχειρηματική κοινότητα πρέπει να κάνει τη φωνή της να ακουστεί δυνατά και καθαρά κατά την εκστρατεία για τις ευρωεκλογές. Οι εργοδοτικές ενώσεις δεν πρέπει να τονίσουν απλώς τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους από την επόμενη θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και να υπογραμμίσουν τα οφέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις δραστηριότητές τους και για την καθημερινότητα των πολιτών. Αυτά είναι κάποια από τα συμπεράσματα της συζήτησης με εκπροσώπους των BusinessEurope, SMEunited και CEEP (Ευρωπαϊκό κέντρο εργοδοτών και επιχειρήσεων παροχής δημοσίων υπηρεσιών και υπηρεσιών κοινής ωφελείας) στο πλαίσιο της συνεδρίασης της Ομάδας Εργοδοτών της ΕΟΚΕ το Φεβρουάριο.

«Η ψηφιοποίηση, η ενίσχυση του οικολογικού χαρακτήρα της οικονομίας και η πρόσβαση σε ειδικευμένο προσωπικό και προσιτή τεχνολογία θεωρούνται από τις ΜΜΕ οι μεγαλύτερες προκλήσεις για τις οποίες χρειάζονται ενωσιακή στήριξη», δήλωσε η Veronique Willems, Γενική Γραμματέας της SMEunited. Η οργάνωση θεωρεί ότι μια οριζόντια πολιτική για τις ΜΜΕ αποτελεί καλύτερο μέσο επίτευξης αποτελεσμάτων από ό,τι μια τομεακή προσέγγιση.

«Πρέπει να βοηθήσουμε τους πολίτες να συνειδητοποιήσουν ότι ο ευρωπαϊκός τρόπος ζωής είναι ο καλύτερος στον κόσμο, και αυτό οφείλεται στην ΕΕ. Αυτό αποτελεί κοινή ευθύνη για όλη την επιχειρηματική κοινότητα», δήλωσε ο Markus Beyrer, Γενικός Διευθυντής της BusinessEurope. Η οργάνωσή του συμμετέχει σε εκστρατείες για την ενίσχυση της εκλογικής συμμετοχής τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο μέσω των μελών της.

Οι προτεραιότητες του CEEP επικεντρώνονται στην ψηφιοποίηση, την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και τη δημογραφική γήρανση. «Αυτές οι τρεις τάσεις βρίσκονται στον πυρήνα των δραστηριοτήτων μας και σε αυτούς τους τομείς μπορούμε να συνεργαστούμε ακόμα περισσότερο», δήλωσε η Valeria Ronzitti, Γενική Γραμματέας του CEEP. (lj)