Τώρα διαθέσιμο ενημερωτικό φυλλάδιο σχετικά με το 12ο σεμινάριο των εκπροσώπων τύπου της κοινωνίας των πολιτών

Σε προσφάτως δημοσιευμένο ενημερωτικό φυλλάδιο παρουσιάζονται τα κυριότερα σημεία της συζήτησης με θέμα την Επιβεβαίωση των αξιών της Ευρώπης και οι κύριες διαπιστώσεις των συμμετεχόντων και των ομιλητών.

Το 12ο σεμινάριο των εκπροσώπων τύπου της κοινωνίας των πολιτών πραγματοποιήθηκε στην Αίγλη Ζαππείου στην Αθήνα στις 22-23 Νοεμβρίου 2018. Τρεις ομάδες συζήτησης εξέτασαν φλέγοντα ζητήματα όπως η πολυπολιτισμικότητα, ο αυξανόμενος εθνικισμός και αντιφιλελευθερισμός και η παρακμή της αλληλεγγύης, τα οποία θέτουν υπό αμφισβήτηση τις θεμελιώδεις αξίες της Ευρώπης.

Η πρώτη ομάδα εστίασε στις ευρωπαϊκές αξίες έναντι των εξτρεμιστικών ιδεολογιών, η δεύτερη εξέτασε τον τρόπο με τον οποίο η ευρωπαϊκή φιλελεύθερη δημοκρατία αντιμετωπίζει τις αυξανόμενες τάσεις αντιφιλελευθερισμού σε ορισμένα κράτη μέλη και τέλος, η τρίτη ομάδα διερεύνησε τον ρόλο που διαδραματίζει η οργανωμένη κοινωνία των πολιτών στην υπεράσπιση μιας δημοκρατικής, ενωμένης και βασιζόμενης στις αξίες Ευρώπης. Ομιλητές από τα μέσα ενημέρωσης, την ακαδημαϊκή κοινότητα και την κοινωνία των πολιτών παρείχαν την εμπειρογνωμοσύνη τους και συζήτησαν με τους συμμετέχοντες σχετικά με τα ζητήματα που διακυβεύονται και τους τρόπους υπεράσπισης των ευρωπαϊκών αξιών.

Το φυλλάδιο διατίθεται εδώ

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το βίντεο του σεμιναρίου εδώ (ehp)