Η καταπολέμηση του λαϊκισμού είναι υπόθεση όλων μας

Η οικονομική πρόοδος και η κοινωνική σταθερότητα είναι δύο βασικά στοιχεία για την καταπολέμηση του ευρωσκεπτικισμού, αλλά από μόνες τους δεν αρκούν: η παρέμβαση της κοινωνίας των πολιτών είναι απαραίτητη!

Κατά την παρουσίαση της μελέτης Κοινωνίες εκτός Μητροπόλεων: ο ρόλος των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στην αντιμετώπιση του λαϊκισμού, που πραγματοποιήθηκε στις 20 Φεβρουαρίου στις Βρυξέλλες, η Ομάδα της ΕΟΚΕ «Ευρώπη της πολυμορφίας» επανεξέτασε την άνοδο του λαϊκισμού στην ΕΕ, αναλύοντας πώς και γιατί προέκυψε και τονίζοντας τον βασικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η κοινωνία των πολιτών στην αντιμετώπισή του.

Παρόλο που η οικονομική πρόοδος και η κοινωνική σταθερότητα είναι καθοριστικής σημασίας για την αντιμετώπιση των ανησυχιών που συμβάλλουν στην άνοδο του ευρωσκεπτικισμού, από μόνες τους δεν αρκούν. Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών πρέπει να αναλάβουν δράση προκειμένου να στείλουν ένα θετικό μήνυμα σχετικά με την αξία και τη σπουδαιότητα της Ευρώπης και να φέρουν την Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της. «Η διατήρηση της φιλελεύθερης δημοκρατίας είναι υπόθεση όλων », δήλωσε ο Arno Metzler, πρόεδρος της Ομάδας της ΕΟΚΕ «Ευρώπη της Πολυμορφίας». «Πιστεύω ότι ο μόνος τρόπος για να καταπολεμήσουμε τον λαϊκισμό είναι μέσω του δημοκρατικού μας συστήματος, του ίδιου του συστήματος που οι λαϊκιστές προσπαθούν να υπονομεύσουν: η ΕΕ πρέπει όχι μόνο να μιλάει στους ανθρώπους, αλλά και να ακούει και να συμμετέχει ενεργά στον διάλογο. Η ευρωπαϊκή κοινωνία των πολιτών πρέπει να βοηθήσει την Ένωση να προσεγγίσει τους πολίτες, προκειμένου να προλάβει και να μειώσει τη γοητεία των λαϊκιστικών κομμάτων», πρόσθεσε.

Οι έρευνες δείχνουν ότι η οικονομική ύφεση, η κοινωνική αστάθεια και το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης είναι από τους σημαντικότερους παράγοντες που εξηγούν την αύξηση της στήριξης του λαϊκισμού σε ολόκληρη την ΕΕ. Ωστόσο, πρέπει επίσης να εξεταστούν άλλα πιο σύνθετα και αλληλεξαρτώμενα ζητήματα, όπως η επιθυμία διατήρησης της υφιστάμενης κατάστασης και η ανάγκη προστασίας παραδοσιακών αξιών, μονοπολιτιστικών χαρακτήρων ή ιδιαίτερων ταυτοτήτων. (mp)