Η ενεργειακή μετάβαση δεν θα επιτύχει παρά μόνο με τη συμμετοχή όλων

Ο ρόλος των πολιτών στην ενεργειακή μετάβαση βρέθηκε στην καρδιά της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης του τμήματος TEΝ το Φεβρουάριο, όπου ενεργειακοί εμπειρογνώμονες παρουσίασαν την εμπειρία τους από την εργασία για τους πολίτες.

Πώς μπορεί η ενεργειακή μετάβαση να ωφελήσει τους πολίτες; Πώς μπορεί η ενέργεια να είναι προσιτή για όλους; Η ενεργειακή μετάβαση συνεπάγεται το θεμελιώδη μετασχηματισμό των κοινωνιών μας και θα επηρεάσει την καθημερινότητα όλων των πολιτών. Δεν αφορά απλά την κλιματική αλλαγή, τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και τη χρήση νέων τεχνολογιών. Αποτελεί ευκαιρία διαρθρωτικών αλλαγών, όπου οι πολίτες πρέπει να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο. Το ζήτημα της συμμετοχής των πολιτών έχει κεντρική θέση. «Η ενεργειακή μετάβαση δεν μπορεί να επιτύχει χωρίς τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών - πρέπει να λάβουμε υπόψη τις ανάγκες όλων των σχετικών φορέων», ανέφερε ο πρόεδρος του τμήματος ΤΕΝ Pierre Jean Coulon. «Ο λόγος ύπαρξης της ενέργειας είναι για να εξυπηρετήσει έναν απώτερο σκοπό, την απλούστευση της ζωής των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των οικογενειών και των επιχειρήσεων. Χωρίς ενέργεια, δεν καλύπτονται οι βασικές ανάγκες μας: δεν υπάρχει εκπαίδευση, σύστημα υγείας ή μεταφορές».

Η ενεργειακή μετάβαση έχει τεράστιο οικονομικό και κοινωνικό δυναμικό, ιδίως σε περιφερειακό επίπεδο. Το ραγδαία μειούμενο κόστος των αποκεντρωμένων ανανεώσιμων τεχνολογιών παρέχει πλήθος ευκαιριών στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες προκειμένου να τονώσουν την τοπική τους οικονομία και επιτρέπει στους πολίτες να καταστούν «παραγωγοί-καταναλωτές» ενέργειας. Με άλλα λόγια, οι πολίτες δεν αγοράζουν (καταναλώνουν) απλώς καθαρή ενέργεια, αλλά διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στη διαδικασία, συμμετέχοντας στην παραγωγή ενέργειας. «Ένας πολίτης που εγκαθιστά επτά ηλιακούς συλλέκτες στη σκεπή του παράγει ηλεκτρική ενέργεια ικανή να καλύψει τις ανάγκες ενός τυπικού ηλεκτρικού αυτοκινήτου για ένα χρόνο στο μέλλον», ανέφερε το μέλος της ΕΟΚΕ Lutz Ribbe σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

Ταυτόχρονα, είναι σημαντικό να αναδειχθεί η ανησυχία ότι ορισμένες περιφέρειες, δήμοι και ευπαθείς ομάδες ενδέχεται να παραμεληθούν στη διαδικασία. Για αυτό είναι σημαντικό «να ακολουθήσουμε έναν νέο δρόμο, δημιουργώντας περιφερειακούς κύκλους ανανεώσιμης ενέργειας και διασυνδεδεμένες ενεργειακές και περιφερειακές πολιτικές», συνέχισε ο κ. Ribbe. «Μπορούμε να συμβάλουμε στην αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας μέσω της παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας, εάν υπάρχει η σχετική πολιτική βούληση». (mp)