Διαθέσιμες Γλώσσες:

Κύριο άρθρο

Το μέλλον δεν περιμένει. Η βιωσιμότητα ξεκινά από τα του οίκου μας

Αγαπητοί αναγνώστες,

τον Αύγουστο 2018, η Greta Thunberg άρχισε τη σχολική της απεργία. Το γεγονός αυτό έδωσε σύντομα ώθηση σε πολλούς άλλους νέους σε ολόκληρη την Ευρώπη να συμμετέχουν στη διαμαρτυρία της κατά της απροθυμίας της ΕΕ και των κρατών μελών της να αναλάβουν τολμηρή δράση για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Ημερολόγιο

27/03/2019, Βρυξέλλες

Ευρωπαϊκή Ημέρα Καταναλωτή

02/04/2019, Βρυξέλλες

Ημέρα της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών 2019

03-04/04/2019

5o Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τη Μετανάστευση

16-17/04/2019, Τίρανα, Αλβανία

7ο Φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών «Δυτικά Βαλκάνια»

15-16/05/2019, Βρυξέλλες

Σύνοδος ολομέλειας της ΕΟΚΕ

Εν συντομία

Η ΕΟΚΕ υιοθετεί αυστηρότερο Εσωτερικό Κανονισμό και Κώδικα δεοντολογίας των μελών

Κατά τη σύνοδο ολομέλειάς της στις 20 Φεβρουαρίου 2019, η ΕΟΚΕ ενέκρινε πρόταση τροποποίησης του Εσωτερικού της Κανονισμού ώστε να περιλαμβάνει μια νέα έκδοση του Κώδικα δεοντολογίας των μελών ως προσάρτημα. Ο νέος Εσωτερικός Κανονισμός και Κώδικας δεοντολογίας, που τέθηκαν σε ισχύ στις 15 Μαρτίου 2019, λαμβάνουν επίσης υπόψη τον πρόσφατα εγκεκριμένο Εσωτερικό Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ιδίως όσον αφορά την πρόληψη και καταπολέμηση κάθε μορφής παρενόχλησης.

Νέες εκδόσεις

Τώρα διαθέσιμο ενημερωτικό φυλλάδιο σχετικά με το 12ο σεμινάριο των εκπροσώπων τύπου της κοινωνίας των πολιτών

Σε προσφάτως δημοσιευμένο ενημερωτικό φυλλάδιο παρουσιάζονται τα κυριότερα σημεία της συζήτησης με θέμα την Επιβεβαίωση των αξιών της Ευρώπης και οι κύριες διαπιστώσεις των συμμετεχόντων και των ομιλητών.

Νέα της ΕΟΚΕ

«Αγωνιζόμαστε για το μέλλον όλων», δηλώνει η ακτιβίστρια για το κλίμα Greta Thunberg στην ΕΟΚΕ

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) συζήτησε σχετικά με τον καθοριστικό ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει η ευρωπαϊκή κοινωνία πολιτών για μια πραγματική «ΑναγΕΕννηση» σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 21 Φεβρουαρίου 2019 και στην οποία συμμετείχαν κορυφαίοι ηγέτες οργάνων της ΕΕ και οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών από όλη την Ευρώπη, μόλις 90 περίπου ημέρες πριν από τις Ευρωεκλογές.

Η ΕΟΚΕ ψηφίζει υπέρ ενός ελάχιστου εισοδήματος υποστηριζόμενου από την ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) υιοθέτησε τη γνωμοδότηση με θέμα «Για μία ευρωπαϊκή οδηγία-πλαίσιο σχετικά με τη θέσπιση ελάχιστου εισοδήματος», με την οποία ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη θέσπιση δεσμευτικού ενωσιακού πλαισίου για την καθιέρωση επαρκούς ελάχιστου εισοδήματος σε όλη την Ευρώπη, προσαρμοσμένου στο βιοτικό επίπεδο κάθε κράτους μέλους. 

Ο Επίτροπος κ. Hogan στην ΕΟΚΕ: η απόφαση για τον προϋπολογισμό της ΚΓΠ εναπόκειται τώρα στους συννομοθέτες

Στις 20 Φεβρουαρίου, η ΕΟΚΕ υποδέχθηκε ως προσκεκλημένο τον Επίτροπο κ. Hogan για να μιλήσει για τη μελλοντική ΚΓΠ.

Το πρόγραμμα PEACE της ΕΕ στη Βόρεια Ιρλανδία πρέπει να συνεχιστεί μετά το Brexit

Η ΕΟΚΕ υιοθέτησε στη σύνοδο ολομέλειας του Φεβρουαρίου μια γνωμοδότηση με την οποία υποστηρίζεται η συνέχιση του ευρωπαϊκού προγράμματος για την ειρήνη και τη συμφιλίωση (PEACE/European Peace and Reconciliation Programme) στη Βόρεια Ιρλανδία μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ. Η συνέχιση αυτής της στήριξης θεωρείται ζωτικής σημασίας, δεδομένου του ευαίσθητου χαρακτήρα της συζήτησης για τα σύνορα μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ιρλανδίας στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για το Brexit.

Η καταπολέμηση του λαϊκισμού είναι υπόθεση όλων μας

Η οικονομική πρόοδος και η κοινωνική σταθερότητα είναι δύο βασικά στοιχεία για την καταπολέμηση του ευρωσκεπτικισμού, αλλά από μόνες τους δεν αρκούν: η παρέμβαση της κοινωνίας των πολιτών είναι απαραίτητη!

Η ΕΟΚΕ προτείνει νέες βιώσιμες διατροφικές κατευθυντήριες γραμμές για την Ευρώπη

Peter Schmidt

Τα τρόφιμα διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στη ζωή των ανθρώπων και για τον λόγο αυτόν δεν θα πρέπει να εξετάζονται μόνον από διατροφική άποψη ή από άποψη υγείας, αλλά και από περιβαλλοντική και κοινωνική σκοπιά. Για την προώθηση ενός πιο ολοκληρωμένου βιώσιμου συστήματος τροφίμων, η ΕΟΚΕ προτείνει τη θέσπιση νέων βιώσιμων διατροφικών κατευθυντήριων γραμμών.

Η ΕΟΚΕ στηρίζει τις προτάσεις της ΕΕ για τη διασφάλιση των αεροπορικών και οδικών εμπορευματικών μεταφορών στην περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ χωρίς συμφωνία

Σε τρεις γνωμοδοτήσεις της που εγκρίθηκαν τον Φεβρουάριο, η ΕΟΚΕ εκφράζει την υποστήριξη της για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την προσωρινή επέκταση της εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ με στόχο να αντιμετωπιστούν τα ειδικά προβλήματα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις αεροπορικές και οδικές εμπορευματικές μεταφορές σε περίπτωση αποχώρισης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ χωρίς συμφωνία. 

Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης 2019: δεν συντρέχουν λόγοι εφησυχασμού

Δεδομένων των ανάμεικτων αποτελεσμάτων προηγούμενων πολιτικών μεταρρυθμίσεων, είναι ζωτικό η ΕΕ και τα κράτη μέλη να διενεργήσουν μια σε βάθος αξιολόγηση. Παρά τις βελτιώσεις που έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα, απαιτούνται περαιτέρω μεταρρυθμίσεις και πρόσθετα πολιτικά μέτρα για την τόνωση της ανάπτυξης και την ενίσχυση της συνοχής και της κοινωνικής διάστασης των πολιτικών, δηλώνει η ΕΟΚΕ στη γνωμοδότησή της με θέμα «Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης 2019».

Στην ακρόαση της ΕΟΚΕ διατυπώνονται προτάσεις για ένα Ευρωπαϊκό Εξάμηνο με λιγότερους αποκλεισμούς

Τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να ενισχύσουν τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων στις προσπάθειές τους για μεταρρύθμιση των εθνικών οικονομιών. Σε συνδυασμό με με μια νέα μακροπρόθεσμη στρατηγική της ΕΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη, η ενίσχυση αυτή θα μπορούσε να συμβάλει στη δημιουργία ενός αποτελεσματικότερου και χωρίς αποκλεισμούς Ευρωπαϊκού Εξαμήνου που θα είναι έτοιμο να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ.

Χωρίς μεγαλύτερη συνοχή η ΕΕ δεν έχει μέλλον

Η πολιτική συνοχής θα μπορούσε να αποτελέσει αποτελεσματικό μέσο για την αντιμετώπιση των κοινωνικών τάσεων (ευρωσκεπτικισμός, κ.λπ.) στην ΕΕ, εάν η χρηματοδότησή της παραμείνει σημαντική πηγή επενδύσεων, καθιστώντας την Ευρώπη πιο σημαντική για τους πολίτες της, προωθώντας την ενισχυμένη συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους φορείς και παρέχοντας καλύτερη ενημέρωση σχετικά με τον αντίκτυπό της. Αυτό δήλωσαν οι ενδιαφερόμενοι φορείς σε ακρόαση της ΕΟΚΕ σχετικά με την πολιτική συνοχής μετά το 2020.

Η ενεργειακή μετάβαση δεν θα επιτύχει παρά μόνο με τη συμμετοχή όλων

Ο ρόλος των πολιτών στην ενεργειακή μετάβαση βρέθηκε στην καρδιά της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης του τμήματος TEΝ το Φεβρουάριο, όπου ενεργειακοί εμπειρογνώμονες παρουσίασαν την εμπειρία τους από την εργασία για τους πολίτες.

Νέα των Ομάδων

Οι εργοδοτικές ενώσεις για τις Ευρωεκλογές

από την Ομάδα Εργοδοτών της ΕΟΚΕ

Η επιχειρηματική κοινότητα πρέπει να κάνει τη φωνή της να ακουστεί δυνατά και καθαρά κατά την εκστρατεία για τις ευρωεκλογές. Οι εργοδοτικές ενώσεις δεν πρέπει να τονίσουν απλώς τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους από την επόμενη θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και να υπογραμμίσουν τα οφέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις δραστηριότητές τους και για την καθημερινότητα των πολιτών. Αυτά είναι κάποια από τα συμπεράσματα της συζήτησης με εκπροσώπους των BusinessEurope, SMEunited και CEEP (Ευρωπαϊκό κέντρο εργοδοτών και επιχειρήσεων παροχής δημοσίων υπηρεσιών και υπηρεσιών κοινής ωφελείας) στο πλαίσιο της συνεδρίασης της Ομάδας Εργοδοτών της ΕΟΚΕ το Φεβρουάριο.

O Oliver Röpke αναλαμβάνει την Προεδρία της Ομάδας Εργαζομένων της ΕΟΚΕ

από την Ομάδα Εργαζομένων της ΕΟΚΕ

Την 1η Μαρτίου, ο Oliver Röpke ανέλαβε την Προεδρία της Ομάδας Εργαζομένων της ΕΟΚΕ, διαδεχόμενος την Gabriele Bischoff που ήταν Πρόεδρος της Ομάδας από τον Οκτώβριο του 2015.

Η ομάδα «Ευρώπη της πολυμορφίας» μεταβαίνει στο Μπέλφαστ για να ακούσει τους προβληματισμούς σχετικά με το Brexit

από την ομάδα «Ευρώπη της πολυμορφίας» της ΕΟΚΕ

Η ομάδα συνεδρίασε στο Πανεπιστήμιο Queen's στο Μπέλφαστ στις 15 Φεβρουαρίου 2019 για τον απολογισμό της διαδικασίας αποχώρησης του ΗΒ από την ΕΕ (Brexit) και για να εστιάσει στις επιπτώσεις της στην ειρηνευτική διαδικασία στη Βόρεια Ιρλανδία.