Το μέλλον της δημοκρατίας στην Ευρώπη συνδέεται άμεσα με μια ειρηνική και ομοσπονδιακή Ευρώπη

Το μέλλον της δημοκρατίας στην Ευρώπη αποτέλεσε το αντικείμενο συζήτησης σε διήμερη διάσκεψη ευρωπαϊκού επιπέδου που διοργάνωσε ο Πρόεδρος της ΕΟΚΕ Γιώργος Ντάσης στο Μουσείο της Ακρόπολης στην Αθήνα την 1η και τη 2α Μαρτίου. Σε μια αίθουσα γεμάτη με ενεργούς συμμετέχοντες από τα όργανα της ΕΕ, την ελληνική κυβέρνηση, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και πανεπιστήμια, ο Γιώργος Ντάσης επιχειρηματολόγησε με σαφήνεια υπέρ μιας ομοσπονδιακής, ειρηνικής Ευρώπης που προασπίζει την αλληλεγγύη και την ευημερία των πολιτών της.

«Ο λαϊκισμός, ο οποίος ανεβαίνει επικίνδυνα στις ευρωπαϊκές χώρες, δεν μπορεί να καταπολεμηθεί με λέξεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παρέχει χειροπιαστές απαντήσεις στην ανάγκη των πολιτών για ασφάλεια και εργασία για τους ίδιους και ένα μέλλον για τα παιδιά τους», ανέφερε ο πρόεδρος της ΕΟΚΕ Γιώργος Ντάσης. «Επιθυμούμε μια Ένωση που θα προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε όλους. Για την αντιμετώπιση του λαϊκισμού, για την αντιμετώπιση της δυσαρέσκειας των πιο ευάλωτων πολιτών στις χώρες μας, πρέπει να θέσουμε στο προσκήνιο τις κοινωνικές πτυχές, χωρίς φυσικά να αφήσουμε την οικονομία της ΕΕ να καταρρεύσει».

Ο Γιώργος Ντάσης ζήτησε τη θέσπιση θέσης Ευρωπαίου Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος θα λογοδοτεί και θα εκλέγεται. Αναφέρθηκε στις επικείμενες ευρωπαϊκές εκλογές και εξέφρασε την υποστήριξή του σε διεθνικούς καταλόγους που θα εξασφαλίζουν ότι θα ακούγονται οι απόψεις των πολιτών, τονίζοντας ότι «διαφορετικά οι εκλογές θα αφορούν εθνικά και όχι ευρωπαϊκά ζητήματα».

Σε εκδήλωση στο περιθώριο της διάσκεψης, ο Γιώργος Ντάσης βραβεύθηκε από την ελληνική Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ) για την προσήλωση και τη στήριξή του στον κοινωνικό διάλογο στην Ευρώπη. (ks)