Η κ. Gabriele Bischoff για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, γιορτάζουμε τις γυναίκες, έχοντας κατά νου όχι μόνο όσα έχουμε επιτύχει, αλλά και όσα απομένουν να γίνουν. Εφέτος, η Ομάδα Εργαζομένων επικεντρώνεται κυρίως στους άνδρες. Γιατί δίνουμε έμφαση στους άνδρες μια ημέρα που τιμά τις γυναίκες; Διότι η ισότητα των φύλων δεν είναι μόνο γυναικείο ζήτημα. Χωρίς τη δέσμευση των ανδρών δεν θα επιτύχουμε ποτέ πραγματική ισότητα των φύλων.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το μέσο ποσοστό αξιοποίησης της άδειας πατρότητας και / ή γονικής άδειας από τους άνδρες είναι μόνο 10%. Σε ορισμένα κράτη μέλη είναι μόλις 5%. Οι γυναίκες φέρουν την κύρια ευθύνη για τη φροντίδα των παιδιών και άλλων εξαρτώμενων ατόμων και κάνουν επίσης τις περισσότερες δουλειές του σπιτιού. Ποτέ δεν θα επιτύχουμε την ισότητα των φύλων χωρίς να αντιμετωπίσουμε αυτά τα στερεότυπα.

Η νομοθετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές σίγουρα θα βοηθήσει. Θεσπίζει το δικαίωμα άδειας πατρότητας μετ’ αποδοχών για τους πατέρες κατά τη στιγμή της γέννησης. Θεσπίζει επίσης τη γονική άδεια μετ’ αποδοχών. Οι γονείς δικαιούνται ήδη γονική άδεια μέχρις ότου το παιδί γίνει 8 ετών, αλλά η καταβολή αποδοχών δεν είναι υποχρεωτική. Αυτός είναι ένας από τους κύριους λόγους για τους οποίους τόσο λίγοι άνδρες παίρνουν αυτήν την άδεια. Η Επιτροπή προτείνει η γονική άδεια να είναι μετ’ αποδοχών και να παρέχεται μέχρις ότου το παιδί γίνει 12 ετών. Επίσης προτείνει 5ήμερη άδεια μετ’ αποδοχών για τους φροντιστές.

Αυτή είναι η προστιθέμενη αξία της Ευρώπης: ο καθορισμός ελάχιστων κοινών προτύπων. Αυτή είναι η Κοινωνική, Δίκαιη και Δημοκρατική Ευρώπη μας.

Στις 8 Μαρτίου, θυμάμαι πάντα το όμορφο τραγούδι του κινήματός μας:

Θέλουμε ψωμί, αλλά και τριαντάφυλλα. Εφέτος θέλουμε και την οδηγία για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής.

#IwantWorkLifeBalance

Με αλληλέγγυους χαιρετισμούς

Η κ. Gabriele Bischoff είναι η πρόεδρος της Ομάδας Εργαζομένων της ΕΟΚΕ.