Οι εργοδότες θα συζητήσουν μέτρα για τη γεφύρωση του χάσματος δεξιοτήτων

από την Ομάδα Εργοδοτών

Η Ομάδα Εργοδοτών, από κοινού με τις κυριότερες βουλγαρικές ενώσεις εργοδοτών, διοργανώνει διάσκεψη στη Σόφια (Βουλγαρία), στις 22 Μαρτίου, με τίτλο «Γεφύρωση του χάσματος δεξιοτήτων για οικονομική ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας – από επιχειρηματική σκοπιά». Οι συμμετέχοντες θα ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές και θα συζητήσουν απτές λύσεις για την άμβλυνση του χάσματος δεξιοτήτων. Η εκδήλωση αυτή εμπίπτει στο πρόγραμμα της Βουλγαρικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ποιοι λόγοι ευθύνονται για τη σημερινή αναντιστοιχία δεξιοτήτων; Πως μπορούμε να προωθήσουμε τις ενδεδειγμένες δεξιότητες που είναι αναγκαίες για την οικονομία της γνώσης; Πως μπορούν τα εκπαιδευτικά συστήματα να προσαρμοστούν στις σύγχρονες προκλήσεις; Τι είδους μεταρρυθμίσεις χρειάζονται; Τι πρέπει να γίνει σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο; Αυτά είναι ορισμένα μόνο από τα ερωτήματα στα οποία οι συμμετέχοντες στη διάσκεψη θα επιχειρήσουν να απαντήσουν. Η διάσκεψη αυτή θα συγκεντρώσει ομιλητές προερχόμενους από εθνικές και ευρωπαϊκές οργανώσεις εργοδοτών, από την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Βουλγαρίας, καθώς και από οργανισμούς της ΕΕ.

Το χάσμα δεξιοτήτων αποτελεί ολοένα και μεγαλύτερη πρόκληση για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Οι εργαζόμενοι που διαθέτουν τις κατάλληλες δεξιότητες είναι καθοριστικής σημασίας για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Το σαράντα τοις εκατό των εργοδοτών δυσκολεύονται να βρουν άτομα με τις δεξιότητες που τους χρειάζονται για να αναπτυχθούν και να καινοτομήσουν. Παράλληλα, 70 εκατομμύρια Ευρωπαίοι στερούνται επαρκών δεξιοτήτων ανάγνωσης και γραφής και ακόμη περισσότεροι έχουν περιορισμένες γνώσεις αριθμητικής και ανεπαρκείς ψηφιακές δεξιότητες. (lj)