Κανείς δεν πρέπει να μείνει πίσω: Η ΕΟΚΕ δεσμεύεται να καταστήσει την κυκλική οικονομία πάγια πρακτική

Κηρύσσοντας την έναρξη της Διάσκεψης των ενδιαφερόμενων φορέων της κυκλικής οικονομίας, στις 20 Φεβρουαρίου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Πρόεδρος της ΕΟΚΕ κ. Γιώργος Ντάσης δήλωσε τα εξής: «η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία για την κοινωνία των πολιτών, πράγμα το οποίο αρχίζει ήδη να συμβαίνει στην πράξη…. Ωστόσο, οφείλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα καταστεί ευρέως αποδεκτή. Η επιδίωξη να μην μείνει κανείς πίσω αποτελεί έναν από τους στόχους της Πλατφόρμας ενδιαφερόμενων φορέων για την κυκλική οικονομία, η οποία αποτελεί ζωτικό χώρο για τη διαμόρφωση ενός τέτοιου κοινού οράματος εστιασμένου στη μετάβαση σε μια κυκλική και βιώσιμη ευρωπαϊκή οικονομία».

Η δεύτερη ημέρα της διάσκεψης, η οποία φιλοξενήθηκε στην έδρα της ΕΟΚΕ, επικεντρώθηκε σε ιδέες και δράσεις που αναφύονται σε ολόκληρη την Ευρώπη, εκεί όπου οι ΜΜΕ, οι επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας, οι εργαζόμενοι, οι γεωργοί, οι παραγωγοί και οι καταναλωτές υλοποιούν έμπρακτα την κυκλική οικονομία.

Η ΕΟΚΕ υποδέχθηκε περισσότερους από 300 συμμετέχοντες που κατανεμήθηκαν σε 16 παράλληλα εργαστήρια στα οποία είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν ενεργά γνώσεις και βέλτιστες πρακτικές και να επισημάνουν δυνητικά εμπόδια που τροχοπεδούν την ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας.

Μεταξύ των θεμάτων προς συζήτηση περιλαμβάνονταν τα εξής: η δυνατότητα επισκευής και ο οικολογικός σχεδιασμός, ο ρόλος των αποβλήτων, η διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού, η κυκλική προσέγγιση στον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής και της δασοκομίας, η κυκλική οικονομία σε παγκόσμια κλίμακα, η διάστασή της όσον αφορά τις θέσεις εργασίας, η πράσινη χρηματοδότηση, η δημιουργία μιας κοινότητας εστιασμένης στην επίλυση προβλημάτων και η στάση των ΜΜΕ έναντι της κυκλικής οικονομίας.

Το συμπέρασμα που προέκυψε από τις συζητήσεις ήταν ότι ο χρόνος πιέζει και ότι απαιτείται η συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων παραγόντων. Η κοινότητα της κυκλικής οικονομίας οφείλει να είναι όσο γίνεται πιο συμμετοχική και οι πρακτικές εμπειρίες πρέπει να διαδίδονται όσο το δυνατόν ευρύτερα για την επίτευξη πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος.

Η εντατικοποίηση της δράσης και η κινητοποίηση του μέγιστου φάσματος δυνάμεων είναι οι δύο βασικές αποστολές που καλείται να επωμισθεί η ΕΟΚΕ, μέσω της διαχείρισης του δικτυακού τόπου και της δημιουργίας μιας κοινότητας ενδιαφερόμενων φορέων πραγματικά βασισμένης στη συνεργασία και τη συμμετοχή.

Πλήρης έκθεση με τα κύρια πορίσματα της διάσκεψης θα αναρτηθεί σύντομα στον δικτυακό της τόπο της Ευρωπαϊκής πλατφόρμας ενδιαφερόμενων φορέων για την κυκλική οικονομία. (dm)