Η ΕΟΚΕ κλήθηκε να συμμετάσχει στο σχέδιο του Emmanuel Macron για τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων με τους Ευρωπαίους πολίτες

Η ΕΟΚΕ μπορεί να διαδραματίσει ζωτικό ρόλο στις δημόσιες διαβουλεύσεις που προτάθηκαν από τον Πρόεδρο της Γαλλίας, δεδομένου ότι οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται καθημερινά από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ―η οποία παρέχει στην κοινωνία των πολιτών τη δυνατότητα να εκφέρει γνώμη σχετικά με τη διαμόρφωση της Ευρώπης στο ανώτατο επίπεδο― συνάδουν πλήρως με την ιδέα που διαπνέει τις διαβουλεύσεις. Αυτό ήταν το μήνυμα που απηύθυνε η Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Γαλλίας κ. Nathalie Loiseau κατά την ομιλία που εκφώνησε στη σύνοδο ολομέλειας της ΕΟΚΕ στις Βρυξέλλες στις 15 Φεβρουαρίου.

Η Υπουργός περιέγραψε το σχέδιο του Προέδρου της Γαλλίας κ. Emmanuel Macron να εγκαινιάσει μια σειρά δημόσιων διαβουλεύσεων σε όλα τα κράτη μέλη με στόχο την εκ νέου οικοδόμηση της Ευρώπης σύμφωνα με τις προσδοκίες και τις προτάσεις, αλλά και τις επικρίσεις και τις ανησυχίες, που θα εκφραστούν από τους πολίτες της Ευρώπης κατά τις διαβουλεύσεις.

«Στόχος είναι να δοθεί στους Ευρωπαίους πολίτες μια νέα ευκαιρία για να εκφράσουν τις απόψεις τους κατά τρόπο ώστε να μπορέσουμε να εντοπίσουμε τους τομείς στους οποίους η παρουσία της Ευρώπης είναι πολύ ανεπαίσθητη, εκείνους στους οποίους οι πολίτες θα ήθελαν να αναλάβει η Ευρώπη άλλου είδους δράση, καθώς και εκείνους στους οποίους οι πολίτες έχουν ενδεχομένως την εντύπωση ότι η Ευρώπη είναι υπερβολικά παρεμβατική», διευκρίνισε η Υπουργός.

Η ιδέα έγκειται στην κινητοποίηση αξιοσημείωτα μεγάλου αριθμού πολιτών με τη διοργάνωση κλασικών συζητήσεων, ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων και δημοκρατικών συμμετοχικών εκδηλώσεων.

Ο Πρόεδρος της ΕΟΚΕ κ. Γιώργος Ντάσης χαιρέτισε την εν λόγω πρωτοβουλία και επεσήμανε τις δύο σειρές εκτεταμένων διαβουλεύσεων ―οι οποίες εμπνέονται από την ίδια φιλοσοφία― που διοργανώθηκαν από την ΕΟΚΕ κατά την τελευταία διετία στα κράτη μέλη της ΕΕ, η πρώτη σχετικά με την κατάσταση των μεταναστών και η δεύτερη σχετικά με τη Λευκή Βίβλο για το μέλλον της Ευρώπης.

Η Υπουργός ανακοίνωσε ότι 24 κράτη μέλη της ΕΕ έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή στις διαβουλεύσεις που προβλέπεται να διεξαχθούν μεταξύ Απριλίου και Οκτωβρίου 2018. Τα πορίσματα των εν λόγω διαβουλεύσεων αναμένεται να τροφοδοτήσουν συγκεκριμένη μελέτη των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων που θα εξετάσουν τις σχετικές συστάσεις στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου 2018. (dm)