Η ΕΟΚΕ στην Ευρωπαϊκή Ημέρα Βιομηχανίας

«Οι προκλήσεις για την ευρωπαϊκή βιομηχανία είναι πρωτοφανείς και κανένα κράτος μέλος δεν μπορεί να τις αντιμετωπίσει μόνο του· αλλά οι ευκαιρίες είναι επίσης ασύλληπτες και οφείλουμε να τις αδράξουμε είτε για να διατηρήσουμε την πρωτοκαθεδρία μας στους πολυάριθμους τομείς στους οποίους πρωτοστατούμε είτε για να την ανακτήσουμε σε περίπτωση που τείνουμε σχεδόν να την χάσουμε εξαιτίας των ανταγωνιστών μας».

Ωστόσο, το εν λόγω εγχείρημα θα στεφθεί με επιτυχία μόνον εάν και τα 28 κράτη μέλη αναλάβουν κοινή, και όχι μεμονωμένη, δράση. Κατά συνέπεια, καλώ την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συγκεράσουν τις πολυάριθμες υφιστάμενες πολιτικές σε μια ενιαία και πιο μακρόπνοη στρατηγική και να δεσμευθούν για την ανάληψη συνεκτικής δράσης από τις χώρες μας προς όφελος βιομηχανικών συνεργατικών σχηματισμών πέραν των εθνικών συνόρων», επεσήμανε ο κ. Gonçalo Lobo Xavier, Αντιπρόεδρος της ΕΟΚΕ, κατά την Ευρωπαϊκή Ημέρα Βιομηχανίας.

Στη γνωμοδότησή της με θέμα Επενδύοντας στην έξυπνη, καινοτόμο και βιώσιμη βιομηχανία, η οποία υιοθετήθηκε στις 15 Φεβρουαρίου, η ΕΟΚΕ απευθύνει επίσης έκκληση για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιαγοράς, και θεωρεί εξαιρετικά αναγκαία την ενίσχυση της τυποποίησης και της αυτορρύθμισης.

«Η οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και η κυκλική οικονομία παρέχουν πληθώρα επιχειρηματικών ευκαιριών. Για να τις αδράξουμε, όμως, χρειαζόμαστε ένα κοινό πλαίσιο και μια πιο μακρόπνοη στρατηγική, καθώς και τη δέσμευση των κρατών μελών για συντονισμένη δράση. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις μας έχουν ανάγκη από ισότιμους όρους ανταγωνισμού. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή οφείλει να επιδιώξει ενεργά την αντιμετώπιση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών», δήλωσε ο εισηγητής της γνωμοδότησης κ. Bojidar Danev.

Δεδομένου ότι η διάρθρωση της αγοράς εργασίας αναμένεται να μεταβληθεί ριζικά, η ΕΟΚΕ κρίνει επιθυμητή τη διενέργεια ενδεδειγμένων εκτιμήσεων για την αποτροπή τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στους εργαζόμενους. Η μάθηση στον χώρο εργασίας πρέπει να εφαρμοστεί ευρύτερα για να παρασχεθεί σε όλους τους εργαζόμενους η δυνατότητα να αναβαθμίσουν τόσο τις δεξιότητές τους όσο και τις ψηφιακές τους ικανότητες.

«Οι πολίτες πρέπει να βρίσκονται στον πυρήνα της αλλαγής», τόνισε η συνεισηγήτρια:της γνωμοδότησης κ. Monica Sitarová Hrušecká. «Οι δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες πρέπει να αξιοποιηθούν όχι μόνο για τη δημιουργία νέων προϊόντων, αλλά και για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας του προσωπικού». (sma)

Φωτογραφία: ο κ. Gonçalo Lobo Xavier, Αντιπρόεδρος της ΕΟΚΕ