Ο ρόλος της Τουρκίας στην προσφυγική κρίση είναι καίριος αλλά μπορεί να βελτιωθεί

Σε γνωμοδότηση που υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) κατά τη σύνοδο ολομέλειας του Φεβρουαρίου αναφέρει ότι αναγνωρίζει τις προσπάθειες της Τουρκίας να φιλοξενήσει πάνω από τρία εκατομμύρια πρόσφυγες, αλλά τονίζει ότι η εν λόγω χώρα οφείλει να τους παράσχει άνευ διακρίσεων προστασία, όπως επιβάλλεται από το Διεθνές Δίκαιο.

Συν τοις άλλοις, η ΕΟΚΕ στηλιτεύει τα σοβαρά εμπόδια, ελλείψεις και προβλήματα που ανακύπτουν σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στην εργασία, καθώς και σε βασικές υπηρεσίες, όπως η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, η κοινωνική πρόνοια, η εκπαίδευση και γενικότερα οι διαδικασίες ένταξης στην κοινωνία.

Εξάλλου, τα πεπραγμένα των κρατών μελών της ΕΕ όσον αφορά την επανεγκατάσταση και την μετεγκατάσταση εξακολουθούν να είναι απογοητευτικά, υπογράμμισε ο εισηγητής Δημήτρης Δημητριάδης, προσθέτοντας ότι η ΕΟΚΕ καταδικάζει έντονα την ξενοφοβική στάση ορισμένων κρατών μελών στην προσφυγική κρίση.

Επίσης, ανέφερε ότι η ΕΟΚΕ ζητεί τη θέσπιση μηχανισμού παρακολούθησης της συμμόρφωσης και των δύο μερών με τη δήλωση ΕΕ-Τουρκίας για τους πρόσφυγες, η οποία επιτεύχθηκε το 2016 προκειμένου να αναχαιτισθεί η παράτυπη μετανάστευση.

Η ΕΟΚΕ εξέφρασε επίσης την ανησυχία της όσον αφορά την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία, και επισήμανε τα αυξανόμενα εμπόδια που συναντούν οι τουρκικές οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών, παρά τη σημαντική συμβολή τους στην ανθρωπιστική αρωγή των προσφύγων.

«Η φιλοξενία ενός τόσο μεγάλου αριθμού μεταναστών αποτελεί για μια χώρα δύσκολο εγχείρημα, αυτό όμως δεν την απαλλάσσει από την ευθύνη της να τους υποδέχεται αξιοπρεπώς», συμπέραναν τα μέλη της ΕΟΚΕ κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί της γνωμοδότησης. (ll)