Η ΕΟΚΕ εκτιμά ότι η πρόταση της Επιτροπής για την ελεύθερη ροή των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα στην ΕΕ στερείται φιλοδοξίας

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής άργησε πολύ και στερείται φιλοδοξίας, συνέπειας και πειστικών μηχανισμών για την αποτελεσματική εφαρμογή της.

Στη γνωμοδότησή της για την ελεύθερη ροή των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα στην ΕΕ, που καταρτίστηκε από τον Jorge Pegado Liz και υιοθετήθηκε στη σύνοδο ολομέλειας του Φεβρουαρίου, η ΕΟΚΕ τοποθετείται κατά της προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η ΕΟΚΕ επισημαίνει ότι μια νομοθετική πρωτοβουλία σχετικά με την ελεύθερη ροή δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων του ψηφιακού θεματολογίου και για την ολοκλήρωση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς.

Ωστόσο, η ΕΟΚΕ φρονεί ότι η Επιτροπή δεν εξετάζει επαρκώς τους τρεις σημαντικότερους στόχους, και για αυτό δεν μπορεί να επικροτήσει το τρέχον κείμενο. «Αυτή η πρόταση δεν θα συμβάλει στην επίτευξη των βασικών στόχων», ανέφερε ο κ. Pegado Liz. «Πρέπει να αποτελεί μέρος σφαιρικότερης προσέγγισης, και το πρώτο βήμα προς τη μελλοντική ανάπτυξη πιο φιλόδοξου τρόπου πραγματικής εξασφάλισης της ελεύθερης ροής μη προσωπικών δεδομένων στην ψηφιακή αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

  • Απαιτήσεις για το γεωγραφικό περιορισμό των δεδομένων

Στόχος 1: Βελτίωση της διασυνοριακής κινητικότητας των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα στην ενιαία αγορά.

  • Διαθεσιμότητα δεδομένων για τις αρμόδιες αρχές

Στόχος 2: Διασφάλιση ότι δεν θα θιγούν οι εξουσίες των αρμόδιων αρχών να ζητούν και να αποκτούν τη δυνατότητα πρόσβασης για λόγους ρυθμιστικού ελέγχου, όπως για λόγους επιθεώρησης και λογιστικού ελέγχου.

  • Μεταφορά δεδομένων για επαγγελματίες χρήστες

Στόχος 3: Βελτίωση της δυνατότητας των επαγγελματιών χρηστών να αλλάζουν παρόχους υπηρεσιών αποθήκευσης ή άλλων υπηρεσιών επεξεργασίας δεδομένων και να μεταφέρουν δεδομένα. (mp)

Στη φωτογραφία: Ο Jorge Pegado Liz, εισηγητής της ΕΟΚΕ για τη γνωμοδότηση με θέμα την ελεύθερη ροή των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα στην ΕΕ